Thứ bảy,  02/07/2022

Bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường Tết Tân Mão

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 315/TB-VPCP, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời, có hiệu quả các khó khăn vướng mắc trong khâu sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu dịp Tết Nguyên đán; nhất là tại các vùng, địa phương bị bão, lụt vừa qua.Theo đó, các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn, giữa các vùng, miền nhằm bảo đảm thông suốt, tránh ách tắc cục bộ làm ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường. Phó Thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp triển khai các chương trình bình ổn giá, trong đó chú trọng tăng số lượng điểm bán hàng và sử dụng kịp thời nguồn hàng dự trữ để can thiệp vào thị trường, nhất là hàng lương thực, thực phẩm; phân công và xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 315/TB-VPCP, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời, có hiệu quả các khó khăn vướng mắc trong khâu sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu dịp Tết Nguyên đán; nhất là tại các vùng, địa phương bị bão, lụt vừa qua.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn, giữa các vùng, miền nhằm bảo đảm thông suốt, tránh ách tắc cục bộ làm ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường. Phó Thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp triển khai các chương trình bình ổn giá, trong đó chú trọng tăng số lượng điểm bán hàng và sử dụng kịp thời nguồn hàng dự trữ để can thiệp vào thị trường, nhất là hàng lương thực, thực phẩm; phân công và xác định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp, lực lượng quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành tài chính và ban quản lý chợ trong việc tham gia thực hiện, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá.

Theo Nhandan