Thứ bảy,  02/07/2022

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu là 11,4%/năm

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 203/2010/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư (TDĐT), tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.Theo đó, lãi suất cho vay TDĐT, TDXK của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,6%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,8%/năm. Lãi suất cho vay TDĐT, TDXK của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư áp dụng cho các dự án ký hợp đồng lần đầu kể từ ngày...

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 203/2010/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư (TDĐT), tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, lãi suất cho vay TDĐT, TDXK của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,6%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,8%/năm. Lãi suất cho vay TDĐT, TDXK của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư áp dụng cho các dự án ký hợp đồng lần đầu kể từ ngày 1-2-2011.

Theo Nhandan