Thứ tư,  25/05/2022

Tăng cường kiểm tra hoạt động huy động vốn của các ngân hàng

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phải nghiêm chỉnh thực hiện cam kết không được vượt trần lãi suất huy động VND quá 14%/năm kể từ ngày 15-12, ngày 16-12, NHNN tiếp tục có văn bản yêu cầu Giám đốc NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình thị trường tiền tệ, kịp thời phát hiện những hành động bất thường gây mất ổn định thị trường.Chủ động tiến hành kiểm tra tình hình thanh khoản, hoạt động huy động và sử dụng vốn của các trụ sở và chi nhánh của TCTD đóng trên địa bàn khi có các hoạt động bất thường, vi phạm quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đã được thỏa thuận, đồng thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền; trường hợp nghiêm trọng vượt thẩm quyển cần báo cáo về Thống đốc NHNN xem xét xử lý. Trước mắt, cuối ngày làm việc, chi nhánh báo cáo nhanh về cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc...

Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phải nghiêm chỉnh thực hiện cam kết không được vượt trần lãi suất huy động VND quá 14%/năm kể từ ngày 15-12, ngày 16-12, NHNN tiếp tục có văn bản yêu cầu Giám đốc NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình thị trường tiền tệ, kịp thời phát hiện những hành động bất thường gây mất ổn định thị trường.

Chủ động tiến hành kiểm tra tình hình thanh khoản, hoạt động huy động và sử dụng vốn của các trụ sở và chi nhánh của TCTD đóng trên địa bàn khi có các hoạt động bất thường, vi phạm quy định về mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam đã được thỏa thuận, đồng thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền; trường hợp nghiêm trọng vượt thẩm quyển cần báo cáo về Thống đốc NHNN xem xét xử lý. Trước mắt, cuối ngày làm việc, chi nhánh báo cáo nhanh về cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng thuộc NHNN.

Theo Nhandan