Thứ ba,  17/05/2022

Quảng Ninh hỗ trợ gần 103 tỷ đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

Tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 102,8 tỷ đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng theo chương trình xây dựng nông thôn mới.Theo đó, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp tích cực tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tổ chức, xã hội xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Các địa phương xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phải bảo đảm chất lượng, kiên cố, bền vững; phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vào năm 2011. Tỉnh ưu tiên hỗ trợ tối đa khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng để lồng ghép với các thiết chế văn hóa thôn, khu như: đình làng, sân vui chơi, nơi tập luyện thể dục - thể...

Tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 102,8 tỷ đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp tích cực tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tổ chức, xã hội xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Các địa phương xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng phải bảo đảm chất lượng, kiên cố, bền vững; phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vào năm 2011. Tỉnh ưu tiên hỗ trợ tối đa khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng để lồng ghép với các thiết chế văn hóa thôn, khu như: đình làng, sân vui chơi, nơi tập luyện thể dục – thể thao.

Theo Nhandan