Thứ ba,  17/05/2022

Nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản ở Nam Ðịnh phát huy hiệu quả cao

Năm 2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định xây dựng thành công nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao như: nuôi cá bống bớp, cá song, thu nhập từ 190 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng/ha/vụ; cá quả đen thu nhập 440 triệu đồng/ha/vụ; nuôi cá rô đồng, cá chim biển vây vàng thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm.Ngoài ra xây dựng 25 mô hình nuôi thủy sản theo cách cử cán bộ trực tiếp xuống 'ba cùng' với hộ sản xuất để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ nuôi mới. Trong năm, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động 36 dự án nuôi trồng thủy sản, tạo thuận lợi cho vùng nuôi và người nuôi đạt hiệu quả bền...

Năm 2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định xây dựng thành công nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao như: nuôi cá bống bớp, cá song, thu nhập từ 190 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng/ha/vụ; cá quả đen thu nhập 440 triệu đồng/ha/vụ; nuôi cá rô đồng, cá chim biển vây vàng thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm.

Ngoài ra xây dựng 25 mô hình nuôi thủy sản theo cách cử cán bộ trực tiếp xuống &#39ba cùng&#39 với hộ sản xuất để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ nuôi mới. Trong năm, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động 36 dự án nuôi trồng thủy sản, tạo thuận lợi cho vùng nuôi và người nuôi đạt hiệu quả bền vững.

Theo Nhandan