Thứ tư,  18/05/2022

Quảng Bình tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy hoạch

UBND tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo các UBND huyện, thành phố khẩn trương rà soát quy hoạch chi tiết các vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng ao hồ nuôi tôm đúng quy định, tránh tình trạng tự ý phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm.Quảng Bình kiên quyết không để tồn tại các vùng nuôi tôm không nằm trong quy hoạch hoặc thực hiện không đúng quy hoạch chi tiết và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hướng dẫn về kỹ thuật, kiểm soát và xử lý dịch...

UBND tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo các UBND huyện, thành phố khẩn trương rà soát quy hoạch chi tiết các vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng ao hồ nuôi tôm đúng quy định, tránh tình trạng tự ý phá rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm.

Quảng Bình kiên quyết không để tồn tại các vùng nuôi tôm không nằm trong quy hoạch hoặc thực hiện không đúng quy hoạch chi tiết và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hướng dẫn về kỹ thuật, kiểm soát và xử lý dịch bệnh.

Theo Nhandan