Thứ ba,  17/05/2022

Miễn phí xây dựng từ ngày 1-2-2011

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg miễn phí xây dựng từ ngày 1-2-2011. Phí xây dựng đang được thực hiện theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16-10-2006.Theo đó, mức thu phí xây dựng có thể được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị), tùy thuộc vào loại công trình xây dựng và khu vực dân cư mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp. Đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu có thể tính theo diện tích xây dựng, nhưng tối đa không quá 35 nghìn đồng/m2, được áp dụng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà. Thời gian qua, các địa phương đã ban hành mức thu, miễn, giảm phí khác nhau. Thậm chí có địa phương quy định thu phí, có địa phương lại không thu phí này.Việc miễn phí xây dựng ở tất cả các địa phương trong cả nước sẽ góp phần bảo đảm sự công bằng và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, giảm chi phí và khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng công...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg miễn phí xây dựng từ ngày 1-2-2011. Phí xây dựng đang được thực hiện theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16-10-2006.

Theo đó, mức thu phí xây dựng có thể được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị), tùy thuộc vào loại công trình xây dựng và khu vực dân cư mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp. Đối với nhà ở riêng lẻ, mức thu có thể tính theo diện tích xây dựng, nhưng tối đa không quá 35 nghìn đồng/m2, được áp dụng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà. Thời gian qua, các địa phương đã ban hành mức thu, miễn, giảm phí khác nhau. Thậm chí có địa phương quy định thu phí, có địa phương lại không thu phí này.

Việc miễn phí xây dựng ở tất cả các địa phương trong cả nước sẽ góp phần bảo đảm sự công bằng và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, giảm chi phí và khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng công trình.

Theo Nhandan