Thứ tư,  18/05/2022

Trao giải "Thương mại dịch vụ"cho 110 doanh nghiệp tiêu biểu

Ngày 19-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Công thương, Báo Công thương tổ chức trao giải "Thương mại dịch vụ Việt Nam" (Top Trade Servic Awards 2010) lần thứ tư cho 110 doanh nghiệp (DN) trong nước và DN đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong 11 lĩnh vực thương mại, dịch vụ mà nước ta cam kết thực hiện khi gia nhập WTO.Trong 110 DN đoạt giải 'Thương mại dịch vụ Việt Nam 2010', có 10 DN thương mại dịch vụ xuất sắc, 10 doanh nhân xuất sắc, 10 DN với Dấu ấn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và 100 DN thương mại dịch vụ tiêu biểu.Đây là sự kiện quan trọng của Bộ Công thương hướng tới kỷ niệm bốn năm ngày Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); chào mừng thành công của Việt Nam trong các sự kiện của năm ASEAN với tư cách là Chủ tịch...

Ngày 19-12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Công thương, Báo Công thương tổ chức trao giải “Thương mại dịch vụ Việt Nam” (Top Trade Servic Awards 2010) lần thứ tư cho 110 doanh nghiệp (DN) trong nước và DN đầu tư nước ngoài đang hoạt động trong 11 lĩnh vực thương mại, dịch vụ mà nước ta cam kết thực hiện khi gia nhập WTO.

Trong 110 DN đoạt giải &#39Thương mại dịch vụ Việt Nam 2010&#39, có 10 DN thương mại dịch vụ xuất sắc, 10 doanh nhân xuất sắc, 10 DN với Dấu ấn 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và 100 DN thương mại dịch vụ tiêu biểu.

Đây là sự kiện quan trọng của Bộ Công thương hướng tới kỷ niệm bốn năm ngày Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); chào mừng thành công của Việt Nam trong các sự kiện của năm ASEAN với tư cách là Chủ tịch ASEAN.

Theo Nhandan