Thứ tư,  18/05/2022

Công trình cấp nước 2,7 tỷ đồng sử dụng được ba tháng

Đó là công trình cấp nước sinh hoạt ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Công trình do UBND huyện Minh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn 2,703 tỷ đồng cấp nước cho 56 hộ đồng bào Rục.Xây dựng từ năm 2009 đến tháng 4-2010, công trình cấp nước bản Ón hoàn thành, nhưng chỉ sau ba tháng sử dụng, công trình ngừng hoạt động do nước không chảy về bể.Ngày 30-11-2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đã kiểm tra công trình, phát hiện một số van trên tuyến không có nước chảy ra, trong khi tại đập dâng nước chảy qua tràn. Ngoài ra, các van xả khí trên tuyến đường ống bị hỏng.Đây là công trình chỉ cấp nước cho 238 người dân tộc Rục với suất đầu tư trên đầu người rất lớn nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Do vậy, tỉnh Quảng Bình cần chỉ đạo chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân để khắc phục sớm cấp nước trở lại cho đồng...

Đó là công trình cấp nước sinh hoạt ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Công trình do UBND huyện Minh Hóa làm chủ đầu tư với số vốn 2,703 tỷ đồng cấp nước cho 56 hộ đồng bào Rục.

Xây dựng từ năm 2009 đến tháng 4-2010, công trình cấp nước bản Ón hoàn thành, nhưng chỉ sau ba tháng sử dụng, công trình ngừng hoạt động do nước không chảy về bể.

Ngày 30-11-2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đã kiểm tra công trình, phát hiện một số van trên tuyến không có nước chảy ra, trong khi tại đập dâng nước chảy qua tràn. Ngoài ra, các van xả khí trên tuyến đường ống bị hỏng.

Đây là công trình chỉ cấp nước cho 238 người dân tộc Rục với suất đầu tư trên đầu người rất lớn nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Do vậy, tỉnh Quảng Bình cần chỉ đạo chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân để khắc phục sớm cấp nước trở lại cho đồng bào.

Theo Nhandan