Chủ nhật,  26/09/2021

Người nuôi cá tra chuẩn bị góp ý về tiêu chí của WWF

Người nuôi cá tra sẽ có 6 tháng để kiểm chứng bộ tiêu chí mà WWF đưa ra có phù hợp với nghề nuôi ở Việt Nam hay không.Mới đây, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác lâu dài nhằm đưa cá tra Việt Nam đạt chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu (ASC) do WWF đưa ra.Ngày 19/12, ông Nguyễn Tử Cương, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội nghề cá Việt Nam cho biết: Việc triển khai áp dụng chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu còn phụ thuộc vào việc hệ thống tiêu chí của WWF có phù hợp với người nuôi cá tra Việt Nam hay không. Nội dung này được thể hiện rõ trong điều 1 của Biên bản ghi nhớ là: trong 6 tháng, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tổ chức các buổi trình bày hệ thống tiêu chí về chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu cho người nuôi cá tra Việt Nam, sau đó lấy ý kiến đóng góp...

Người nuôi cá tra sẽ có 6 tháng để kiểm chứng bộ tiêu chí mà WWF đưa ra có phù hợp với nghề nuôi ở Việt Nam hay không.

Mới đây, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam và Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác lâu dài nhằm đưa cá tra Việt Nam đạt chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu (ASC) do WWF đưa ra.

Ngày 19/12, ông Nguyễn Tử Cương, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội nghề cá Việt Nam cho biết: Việc triển khai áp dụng chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu còn phụ thuộc vào việc hệ thống tiêu chí của WWF có phù hợp với người nuôi cá tra Việt Nam hay không. Nội dung này được thể hiện rõ trong điều 1 của Biên bản ghi nhớ là: trong 6 tháng, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tổ chức các buổi trình bày hệ thống tiêu chí về chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu cho người nuôi cá tra Việt Nam, sau đó lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người nuôi cá tra. Kinh phí tổ chức các buổi trình bày do WWFchi trả. Nếu sau khi góp ý, tiêu chí của Quỹ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nuôi cá tra ở Việt Nam thì người nuôi cá tra nước ta sẽ đăng ký thực hiện nuôi cá theo các tiêu chí này.

Ông Nguyễn Tử Cương, Uỷ viên thường trực Trung ương Hội nghề cá Việt Nam cho biết rõ hơn về chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu của WWF: Việt Nam đang nuôi cá tra bền vững và làm theo tiêu chí CoC của FAO. Còn ASC của WWF đặt ra cũng được cấu thành từ một số nội dung CoC của FAO. Đây là thoả thuận lâu dài, nhưng có thêm bước thời gian thực hiện là 6 tháng, WWF sẽ trình bày bộ tiêu chí của mình để VASEP và Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam mời các chuyên gia quản lý và các nhà nuôi cá tra Việt Nam góp ý xem có phù hợp không. Còn điểm nào chưa phù hợp sẽ góp ý để sửa”.

Ông Nguyễn Tử Cương cũng cho rằng, thời gian 6 tháng để tìm hiểu và góp ý về các tiêu chí chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu là cần thiết, vì người nuôi cá tra của Việt Nam sẽ chỉ áp dụng bộ tiêu chí này khi biết rõ chứng nhận phát triển bền vững toàn cầu là gì và có thực sự cần thiết cho họ hay không./.

Theo Nhandan