Thứ ba,  17/05/2022

Ngân hàng Chính sách xã hội Tràng Định: Tăng cường tuyên truyền về vùng III

LSO-Huyện Tràng Định gồm có 23 xã, thị trấn, trong đó còn 7 xã vùng III. Ở những xã vùng III, đường giao thông đi lại rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt là trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã luôn quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, để qua đó thực hiện tốt các chương trình tín dụng vốn ưu đãi của Chính phủ, sử dụng vốn đem lại hiệu quả kinh tế cao.Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách huyện Tràng Định trên 29 tỷ đồng, với tổng dư nợ trên 84 tỷ đồng, gần 7 nghìn hộ dư nợ. Những chương trình vốn có dư nợ nhiều là chương trình cho vay hộ nghèo, chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay học sinh sinh viên và nước sạch vệ sinh môi trường. Từ nguồn vốn, người dân đã đầu tư vào nuôi trồng, phát triển dịch vụ sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế xuất...

LSO-Huyện Tràng Định gồm có 23 xã, thị trấn, trong đó còn 7 xã vùng III. Ở những xã vùng III, đường giao thông đi lại rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt là trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã luôn quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, để qua đó thực hiện tốt các chương trình tín dụng vốn ưu đãi của Chính phủ, sử dụng vốn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách huyện Tràng Định trên 29 tỷ đồng, với tổng dư nợ trên 84 tỷ đồng, gần 7 nghìn hộ dư nợ. Những chương trình vốn có dư nợ nhiều là chương trình cho vay hộ nghèo, chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay học sinh sinh viên và nước sạch vệ sinh môi trường. Từ nguồn vốn, người dân đã đầu tư vào nuôi trồng, phát triển dịch vụ sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế xuất hiện, nhiều công trình nhà ở, nước sạch được xây dựng… Nguồn vốn đã góp phần làm chuyển biến diện mạo kinh tế- xã hội địa phương, rõ rệt nhất là ở các xã vùng III. Tuy nhiên, do những khó khăn trong việc đi lại và nhận thức của người dân còn thấp… nên việc cho vay vốn cũng như sử dụng vốn ở những xã vùng III chưa được thuận lợi, dẫn đến hiệu quả các chương trình vốn vay chưa cao.
tled-2-copy.jpg” alt=””>

Nông dân xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng chăm sóc rau vụ đông

Ảnh: Hòa Lộc

Ông Nông Văn Tâm, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện cho biết: Đường đi từ trung tâm huyện đến các xã vùng III như Cao Minh, Vĩnh Tiến, Khánh Long… không chỉ xa mà còn rất khó đi. Điều đó đã ảnh hưởng đến việc đi lại để thực hiện việc giao dịch giữa Ngân hàng với người dân. Để đi từ nhà ra đến UBND xã vay vốn, trả nợ, trả lãi, người dân còn khó khăn gấp bội lần, vì có nhiều nơi phải đi bộ cả buổi, ảnh hưởng không ít đến hiệu quả giao dịch. Khó khăn hơn nữa là trình độ dân trí thấp, người dân không có nhiều kinh nghiệm làm ăn. Mặt khác, nhiều hộ dân chưa hiểu về mục đích, ý nghĩa của các chương trình vay vốn. Vì vậy, họ chỉ dám vay rất ít, nhưng lại yêu cầu kéo dài thời hạn vay. Ví dụ, cho vay chăn nuôi lợn, gia cầm thì thời hạn vay chỉ từ 12 tháng đến tối đa 36 tháng, nhưng người dân lại yêu cầu cho vay đến 60 tháng… Từ những khó khăn đó, ở các xã này hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, tỷ lệ thu nợ, thu lãi đạt thấp.
Từ thực tế đó, trong những năm qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tràng Định đã quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các xã vùng III. Hàng năm, Ngân hàng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền lồng ghép và tuyên truyền trực tiếp trong quá trình giao dịch tại xã về trình tự thủ tục vay vốn, mức vay, thời hạn vay và mục đích, ý nghĩa của các chương trình tín dụng vốn ưu đãi. Khi có các văn bản mới, quy định mới về các chương trình vay, ngân hàng tuyên truyền kịp thời và hướng dẫn thực hiện tại các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Đồng thời với phối hợp tuyên truyền về chính sách tín dụng vốn, các tổ chức hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền ứng dụng khoa học kĩ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, cách sử dụng vốn phát huy được các điều kiện thuận lợi của địa phương… Để thực hiện tốt kế hoạch giải ngân và bảo toàn nguồn vốn ngân hàng đã tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể vừa tuyên truyền vừa đôn đốc thu nợ, thu lãi. Từ đầu năm đến nay, doanh số thu nợ được 12,755 tỷ đồng, nợ quá hạn giảm còn 1,162 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, ngân hàng phấn đấu thu lãi đạt 98% trở lên, giảm nợ quá hạn, không để nợ quá hạn mới phát sinh… Để thực hiện được như vậy, ngân hàng tiếp tục tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền sâu sát đến cơ sở, giải thích và hướng dẫn tận tình đối với các hộ dân ở vùng III. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng, phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Lăng Bích