Thứ tư,  01/12/2021

Cam go phát triển giao thông nông thôn ở Đình Lập

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 38/2005/NQ-HĐND, ngày 05/08/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, HĐND huyện Đình Lập đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề số 05/2007/NQ-HĐND, ngày 02/7/2007 về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn huyện Đình Lập. Đến nay, sau 5 năm tổ chức triển khai đưa nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện vào cuộc sống, bộ mặt nông thôn của huyện Đình Lập tuy có nhiều chuyển biến nhưng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.Xe chở quá tải là nguyên nhân chính dẫn tới xuống cấp nghiêm trọng quốc lộ 31 địa bàn huyện Đình LậpĐến nay, Đình Lập có 8/10 xã có đường ôtô đi lại được 4 mùa (xã Cường Lợi và Đồng Thắng chưa đi được 4 mùa), tỷ lệ mặt đường tỉnh và huyện được nhựa hóa đạt 23%, tỷ lệ mặt đường các loại được xây dựng ước đạt 60%. Công tác huy động lồng ghép các chương...

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 38/2005/NQ-HĐND, ngày 05/08/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, HĐND huyện Đình Lập đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề số 05/2007/NQ-HĐND, ngày 02/7/2007 về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn huyện Đình Lập.
Đến nay, sau 5 năm tổ chức triển khai đưa nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện vào cuộc sống, bộ mặt nông thôn của huyện Đình Lập tuy có nhiều chuyển biến nhưng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.
Xe chở quá tải là nguyên nhân chính dẫn tới xuống cấp nghiêm trọng quốc lộ 31 địa bàn huyện Đình Lập
Đến nay, Đình Lập có 8/10 xã có đường ôtô đi lại được 4 mùa (xã Cường Lợi và Đồng Thắng chưa đi được 4 mùa), tỷ lệ mặt đường tỉnh và huyện được nhựa hóa đạt 23%, tỷ lệ mặt đường các loại được xây dựng ước đạt 60%. Công tác huy động lồng ghép các chương trình dự án cũng được tổ chức thực hiện có kết quả, tổng vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2006-2010 là trên 22 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền và vật liệu, ngày công trên 4,6 tỷ đồng, nhà nước hỗ trợ xi măng trên 4 tỷ đồng, triển khai lồng ghép từ chương trình 135 và 120 là trên 11,2 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, với phương châm nhà nước hỗ trợ và nhân dân tự làm, toàn huyện đã bê tông hóa đường giao thông nông thôn được 57km đường làng, ngõ xóm.
Ngoài ra, công tác xây dựng quy hoạch mạng lưới đường giao thông nông thôn tại địa phương được huyện đặc biệt quan tâm, đã triển khai điều chỉnh và phù hợp với quy hoạch của ngành và phù hợp với quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện trong từng giai đoạn phát triển tiếp theo. Mặc dù công tác vận động nhân dân tham gia phát triển đường giao thông nông thôn đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn còn hạn chế. Quốc lộ 4B tuy được đầu tư nâng cấp nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, đối với dự án quốc lộ 31 được khởi công từ 2009 nhưng tình hình triển khai chậm, hoạt động giao thông vận tải trên toàn tuyến rất hạn chế.
Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường xã, việc xây mới và nâng cấp mặt đường trong cả giai đoạn 2006-2010 cũng đạt rất thấp, tuyến đường tỉnh 246 đã được láng nhựa 22km hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến đường tỉnh 247 bê tông được 150 m, còn lại các tuyến đường huyện và xã 100% là đường đất. Trong kế hoạch phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2015, huyện Đình Lập phấn đấu huy động xây dựng 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm và cải tạo nâng cấp nền, mặt đường tỉnh là 82,7km, đường huyện là 14km và 100% số đường thôn bản được bê tông hóa. Với chỉ tiêu khiêm tốn như vậy nhưng khả năng thực hiện cũng đầy cam go, cần sự hỗ trợ về nguồn vốn của trung ương và của huyện mới có thể thực hiện được.

Công Quân