Thứ tư,  01/12/2021

Tỷ giá ngày 22-12-2010

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 22-12 như sau: 1 USD = 18.932 đồng Việt...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 22-12 như sau: 1 USD = 18.932 đồng Việt Nam.

Theo Nhandan