Thứ ba,  07/12/2021

Xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành bằng vốn vay của ADB

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9091/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay cho dự án xây dựng đường cao tốc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) Bến Lức - Long Thành, khoản vay lần 1, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Phó Thủ tướng ủy quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký hiệp định vay, hiệp định tài trợ khung và yêu cầu tài trợ lần 1 với đại diện...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9091/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay cho dự án xây dựng đường cao tốc Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) Bến Lức – Long Thành, khoản vay lần 1, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Phó Thủ tướng ủy quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký hiệp định vay, hiệp định tài trợ khung và yêu cầu tài trợ lần 1 với đại diện ADB.

Theo Nhandan