Thứ sáu,  20/05/2022

Xuất khẩu chè tăng dần về chất

Theo Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas), 11 tháng qua, cả nước xuất khẩu được 125 nghìn tấn chè, đạt kim ngạch 182 triệu USD, tăng 11,5% về giá trị so cùng kỳ năm trước.Dự kiến, năm 2010 sẽ xuất khẩu 130 nghìn tấn chè, kim ngạch 190 triệu USD. Mặc dù xuất khẩu chè không tăng về lượng, nhưng kim ngạch đã tăng khoảng 10% so năm 2009. Về đơn giá xuất khẩu trung bình thời gian qua tuy vẫn chưa chạm mốc kỷ lục là 1.520 USD/tấn vào năm 1998, nhưng mức giá trung bình 1.450 USD/tấn vẫn được coi là mức cao của sản phẩm chè. Vitas dự báo năm 2011, sản lượng xuất khẩu không tăng nhưng giá trị sẽ tăng thêm khoảng 20%, tương đương kim ngạch hơn 200 triệu...

Theo Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas), 11 tháng qua, cả nước xuất khẩu được 125 nghìn tấn chè, đạt kim ngạch 182 triệu USD, tăng 11,5% về giá trị so cùng kỳ năm trước.

Dự kiến, năm 2010 sẽ xuất khẩu 130 nghìn tấn chè, kim ngạch 190 triệu USD. Mặc dù xuất khẩu chè không tăng về lượng, nhưng kim ngạch đã tăng khoảng 10% so năm 2009. Về đơn giá xuất khẩu trung bình thời gian qua tuy vẫn chưa chạm mốc kỷ lục là 1.520 USD/tấn vào năm 1998, nhưng mức giá trung bình 1.450 USD/tấn vẫn được coi là mức cao của sản phẩm chè. Vitas dự báo năm 2011, sản lượng xuất khẩu không tăng nhưng giá trị sẽ tăng thêm khoảng 20%, tương đương kim ngạch hơn 200 triệu USD.

Theo Nhandan