Thứ ba,  07/12/2021

Lộc Bình sơ kết lớp huấn luyện nông dân sản xuất rau an toàn

LSO-Ngày 20/12, Trạm bảo vệ thực vật huyện Lộc Bình đã tổ chức sơ kết lớp huấn luyện nông dân sản xuất rau an toàn theo hướng Việt GAP tại thị trấn Lộc Bình. Sau thời gian 3 tháng, các học viên của lớp học đã nắm được đặc điểm sinh trưởng phát triển của các loại rau, các yếu tố tác động lên cây trồng và biện pháp xử lý. Cách phân biệt được sâu hại và thiên địch, vai trò của thiện địch trong hệ sinh thái đồng ruộng. Sự ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thức vật đến sức khẻo con người và thiên địch để hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thức vật. Các điều kiện phát sinh và biện pháp quản lý rau hiệu quả, an toàn. Lớp học đã đi tham quan thực tế mô hình sản xuất rau an toàn của gia đình chị Nguyễn Thị Luyện, khu Phiêng Quăn thị trấn Lộc Bỉnh. Sau 3 tháng trồng, đến nay 2 sào súp lơ xanh và 1 sào su hào đã bước đầu cho thu hoạch. Theo tính toán, trừ hết các chi phí cho thu lãi trên 3 triệu đồng/sào...

LSO-Ngày 20/12, Trạm bảo vệ thực vật huyện Lộc Bình đã tổ chức sơ kết lớp huấn luyện nông dân sản xuất rau an toàn theo hướng Việt GAP tại thị trấn Lộc Bình.
Sau thời gian 3 tháng, các học viên của lớp học đã nắm được đặc điểm sinh trưởng phát triển của các loại rau, các yếu tố tác động lên cây trồng và biện pháp xử lý. Cách phân biệt được sâu hại và thiên địch, vai trò của thiện địch trong hệ sinh thái đồng ruộng. Sự ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thức vật đến sức khẻo con người và thiên địch để hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thức vật. Các điều kiện phát sinh và biện pháp quản lý rau hiệu quả, an toàn. Lớp học đã đi tham quan thực tế mô hình sản xuất rau an toàn của gia đình chị Nguyễn Thị Luyện, khu Phiêng Quăn thị trấn Lộc Bỉnh. Sau 3 tháng trồng, đến nay 2 sào súp lơ xanh và 1 sào su hào đã bước đầu cho thu hoạch. Theo tính toán, trừ hết các chi phí cho thu lãi trên 3 triệu đồng/sào súp lơ; gần 2 triệu đồng/sào su hào.
Với những kiến thức đã được học các học viên này sẽ vận dụng linh hoạt vào quy mô sản xuất tại gia đình mình đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở nhằm nhân rộng mô hình trồng rau an toàn theo hướng sản xuất hàng hóa.

Thanh Hương