Thứ sáu,  20/05/2022

Một bộ phận người dân xã Đồng Giáp chưa nêu cao ý thức trong phòng chống dịch lở mồm long móng

LSO-Trong khi dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở đàn trâu, bò hiện nay đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan chức năng của tỉnh đang ra sức phòng chống dịch tại cơ sở. Dịch LMLM xuất hiện trên địa bàn xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan từ cuối tháng 11/2010, đến ngày 22/12/2010 đã có 72 con trâu mắc bệnh, trong đó có 9 con bị chết. Sáng ngày 20/12/2010, hộ gia đình ông Vi Văn Giáp tại thôn Cốc Sáng có 1 con trâu bị LMLM chết, sau khi phát hiện cơ quan thú y và UBND xã đã tổ chức chôn, xử lý tiêu hủy theo đúng quy định hiện hành. Nhưng điều đáng buồn là vào ngay đêm hôm đó, một số đối tượng là người dân trong xã đã tổ chức đào bới và mổ lấy thịt. Đến sáng ngày 21/12/2010, sau khi phát hiện có hiện tượng đào trâu chết mổ lấy thịt xảy ra tại thôn Cốc Sáng, UBND xã và cơ quan thú y đã tổ chức vệ sinh, khử trùng khu vực giết mổ. Điều này cho thấy...

LSO-Trong khi dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở đàn trâu, bò hiện nay đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan chức năng của tỉnh đang ra sức phòng chống dịch tại cơ sở.
Dịch LMLM xuất hiện trên địa bàn xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan từ cuối tháng 11/2010, đến ngày 22/12/2010 đã có 72 con trâu mắc bệnh, trong đó có 9 con bị chết.
Sáng ngày 20/12/2010, hộ gia đình ông Vi Văn Giáp tại thôn Cốc Sáng có 1 con trâu bị LMLM chết, sau khi phát hiện cơ quan thú y và UBND xã đã tổ chức chôn, xử lý tiêu hủy theo đúng quy định hiện hành. Nhưng điều đáng buồn là vào ngay đêm hôm đó, một số đối tượng là người dân trong xã đã tổ chức đào bới và mổ lấy thịt. Đến sáng ngày 21/12/2010, sau khi phát hiện có hiện tượng đào trâu chết mổ lấy thịt xảy ra tại thôn Cốc Sáng, UBND xã và cơ quan thú y đã tổ chức vệ sinh, khử trùng khu vực giết mổ. Điều này cho thấy tuy đã được tuyên truyền về dịch bệnh LMLM nhưng một bộ phận người dân chưa nêu cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.
Từ sự việc như vậy, thiết nghĩ UBND xã và cơ quan chức năng cần sớm điều tra, xác minh và có hình thức xử lý nghiêm đối với những người có hành vi nêu trên. Bên cạnh đó, cơ quan thú y, nhất là đội ngũ thú y viên cơ sở cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm và sớm nghiên cứu biện pháp xử lý tiêu hủy thật hiệu quả để tránh tình trạng trộm trâu mắc dịch bệnh như đã xảy ra tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan trong thời gian vừa qua.

Công Quân