Thứ tư,  01/12/2021

Từ ngày 22-12, giảm từ 2% đến 6% thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu

Ngày 22-12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 213/2010/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu xăng, nhiên liệu dùng cho máy bay từ 12% giảm xuống còn 6%, dầu hỏa từ 10% giảm còn 6%, đi-ê-den, ma-dút từ 5% giảm còn 2%, dầu FO từ 7% giảm còn 5%. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và thay thế Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 1-12-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu...

Ngày 22-12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 213/2010/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu xăng, nhiên liệu dùng cho máy bay từ 12% giảm xuống còn 6%, dầu hỏa từ 10% giảm còn 6%, đi-ê-den, ma-dút từ 5% giảm còn 2%, dầu FO từ 7% giảm còn 5%. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và thay thế Thông tư số 190/2010/TT-BTC ngày 1-12-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo Nhandan