Thứ ba,  24/05/2022

Hợp tác giữa Bộ Công thương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2010 và bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2011.Trong năm 2010, mặc dù tình hình phát triển công nghiệp và thương mại của cả nước gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tập thể trong lĩnh vực công thương vẫn tiếp tục phát triển. Các HTX, liên minh HTX thương mại tiếp tục có sự đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội của kinh tế tập thể năm 2010 tăng 41,3% so với năm 2009 và cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. Với những thành tựu đạt được, các HTX, liên hiệp HTX trong ngành công thương đã góp phần đáng kể vào thành tích và tốc độ tăng trưởng chung của ngành công thương.Trong năm 2011, kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công thương và Liên minh HTX Việt Nam sẽ tập trung vào một...

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2010 và bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2011.

Trong năm 2010, mặc dù tình hình phát triển công nghiệp và thương mại của cả nước gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế tập thể trong lĩnh vực công thương vẫn tiếp tục phát triển. Các HTX, liên minh HTX thương mại tiếp tục có sự đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội của kinh tế tập thể năm 2010 tăng 41,3% so với năm 2009 và cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. Với những thành tựu đạt được, các HTX, liên hiệp HTX trong ngành công thương đã góp phần đáng kể vào thành tích và tốc độ tăng trưởng chung của ngành công thương.

Trong năm 2011, kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công thương và Liên minh HTX Việt Nam sẽ tập trung vào một số nhóm vấn đề: Xây dựng, hoàn thiện và nhân rộng một số mô hình kinh tế tập thể như các HTX dịch vụ điện, dịch vụ thương mại, trung tâm tiêu thụ nông sản; các loại hình HTX quản lý chợ; các liên hiệp HTX gắn kết với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm… Xây dựng chính sách, hoàn thiện môi trường pháp lý; đóng góp vào dự thảo Luật HTX; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng kinh tế tập thể. Tăng cường thông tin hai chiều, tăng cường sự phối hợp giữa hai bên và với các địa phương bằng hành động thiết thực. Phối hợp công tác thông tin, thi đua khen thưởng giữa hai cơ quan…

Theo Nhandan