Thứ ba,  07/12/2021

Trung tâm Khuyến công triển khai nhiệm vụ năm 2011

LSO-Ngày 24/12/2010, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương đã tổ chức tổng kết công tác khuyến công năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Toàn cảnh buổi tổng kết công tác khuyến công năm 2010Trong năm 2010, mặc dù hoạt động khuyến công gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó, Trung tâm Khuyến công đã thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công địa phương. Với 13 đề án khuyến công được phê duyệt, Trung tâm khuyến công đã tổ chức hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cho các doanh nghiệp được thụ hưởng, huy động 22 tỷ đồng vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tạo thêm hàng trăm việc làm, có thu nhập ổn định cho người lao động, Trung tâm Khuyến công còn tham gia thực hiện tư vấn phát triển công nghiệp, dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh tham gia các hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tại một số tỉnh bạn. Năm...

LSO-Ngày 24/12/2010, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương đã tổ chức tổng kết công tác khuyến công năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.
Toàn cảnh buổi tổng kết công tác khuyến công năm 2010
Trong năm 2010, mặc dù hoạt động khuyến công gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó, Trung tâm Khuyến công đã thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công quốc gia và chương trình khuyến công địa phương. Với 13 đề án khuyến công được phê duyệt, Trung tâm khuyến công đã tổ chức hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cho các doanh nghiệp được thụ hưởng, huy động 22 tỷ đồng vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tạo thêm hàng trăm việc làm, có thu nhập ổn định cho người lao động, Trung tâm Khuyến công còn tham gia thực hiện tư vấn phát triển công nghiệp, dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh tham gia các hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tại một số tỉnh bạn. Năm 2011, Trung tâm Khuyến công sẽ tổ chức triển khai thực hiện 7 chương trình khuyến công, tập trung vào triển khai chương trình đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao năng lực quản lý, xây dựng mô hình trình diễn khuyến công, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tư vấn cung cấp thông tin…

Công Quân