Thứ bảy,  27/11/2021

Năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 25,2% so năm trước

Theo Bộ Công thương, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 12 đạt 143.893 tỷ đồng, tăng 1,34% so tháng 11, trong cơ cấu ngành, khách sạn nhà hàng và dịch vụ vẫn là những ngành có mức tăng cao hơn cả (tăng hơn 2,5%) nhưng do chiếm tỷ trọng thấp nên mức tăng chung đạt thấp. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội cả năm 2010 đạt 1.570.013 tỷ đồng, tăng 25,2% so với năm 2009, đây là mức tăng cao hơn dự kiến đầu năm, nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì vẫn tăng khoảng 15%, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và tiềm năng của thị trường nội...

Theo Bộ Công thương, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 12 đạt 143.893 tỷ đồng, tăng 1,34% so tháng 11, trong cơ cấu ngành, khách sạn nhà hàng và dịch vụ vẫn là những ngành có mức tăng cao hơn cả (tăng hơn 2,5%) nhưng do chiếm tỷ trọng thấp nên mức tăng chung đạt thấp. Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội cả năm 2010 đạt 1.570.013 tỷ đồng, tăng 25,2% so với năm 2009, đây là mức tăng cao hơn dự kiến đầu năm, nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì vẫn tăng khoảng 15%, tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và tiềm năng của thị trường nội địa.

Theo Nhandan