Thứ ba,  07/12/2021

Chỉ số giá tiêu dùng tăng 11,75%

Ngày 24-12, Tổng cục Thống kê chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của cả nước tăng 1,98% so với tháng trước. Với mức tăng này, CPI đã tăng tới 11,75% so với tháng 12-2009 và CPI năm 2010 tăng 9,19% so với năm 2009.Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng giá cao nhất 3,31%, trong đó, nhóm lương thực tăng 4,67%; nhóm thực phẩm tăng 3,28% và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 1,86%. Tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,53%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,81%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,30%... Tăng giá thấp nhất là nhóm giáo dục với mức tăng 0,07%. Chỉ riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm giá 0,02%.Tháng 12, chỉ số giá vàng tăng 5,43% so với tháng trước và tăng tới 30% so với tháng 12-2009. Chỉ số giá đô-la Mỹ tăng 2,86% so với tháng trước và tăng 9,68% so với tháng 12-2009.Tuy nhiên, tính chung cả năm 2010, nhóm giáo dục là nhóm hàng tăng giá cao nhất với mức tăng 19,38%; nhóm hàng ăn và...

Ngày 24-12, Tổng cục Thống kê chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của cả nước tăng 1,98% so với tháng trước. Với mức tăng này, CPI đã tăng tới 11,75% so với tháng 12-2009 và CPI năm 2010 tăng 9,19% so với năm 2009.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng giá cao nhất 3,31%, trong đó, nhóm lương thực tăng 4,67%; nhóm thực phẩm tăng 3,28% và nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 1,86%. Tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,53%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,81%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,30%… Tăng giá thấp nhất là nhóm giáo dục với mức tăng 0,07%. Chỉ riêng nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm giá 0,02%.

Tháng 12, chỉ số giá vàng tăng 5,43% so với tháng trước và tăng tới 30% so với tháng 12-2009. Chỉ số giá đô-la Mỹ tăng 2,86% so với tháng trước và tăng 9,68% so với tháng 12-2009.

Tuy nhiên, tính chung cả năm 2010, nhóm giáo dục là nhóm hàng tăng giá cao nhất với mức tăng 19,38%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 16,18%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 15,74%… Trong năm 2010, bưu chính viễn thông là nhóm duy nhất giảm giá với mức giảm 5,9%.

Theo Nhandan