Thứ ba,  07/12/2021

Nhóm hộ trồng rừng của Việt Nam nhận chứng chỉ FSC

Lần đầu tại Việt Nam, một nhóm các hộ trồng rừng quy mô nhỏ đã được Hội đồng Quản lý rừng (FSC) cấp chứng nhận quản lý rừng đạt tiêu chuẩn quốc tế bền vững về mặt môi trường, có lợi cho xã hội và mang lại lợi ích kinh tế. Nhóm trồng rừng này gồm 118 hộ sinh sống tại năm thôn thuộc hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị). Diện tích rừng Keo được cấp chứng chỉ của nhóm là 317 ha. Bắt đầu từ cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, nhu cầu về gỗ được cấp chứng chỉ FSC từ các công ty xuất khẩu gỗ đã gia tăng đáng kể để đáp ứng đòi hỏi từ các công ty nhập khẩu.Hà Nội xử lý các trường hợp tự ý chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất rừngUBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành có liên quan không được xem xét giải quyết, không báo cáo, đề nghị UBND thành phố giải quyết các thủ tục về giao dịch quyền sử dụng đất và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với...

Lần đầu tại Việt Nam, một nhóm các hộ trồng rừng quy mô nhỏ đã được Hội đồng Quản lý rừng (FSC) cấp chứng nhận quản lý rừng đạt tiêu chuẩn quốc tế bền vững về mặt môi trường, có lợi cho xã hội và mang lại lợi ích kinh tế. Nhóm trồng rừng này gồm 118 hộ sinh sống tại năm thôn thuộc hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh (Quảng Trị). Diện tích rừng Keo được cấp chứng chỉ của nhóm là 317 ha. Bắt đầu từ cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, nhu cầu về gỗ được cấp chứng chỉ FSC từ các công ty xuất khẩu gỗ đã gia tăng đáng kể để đáp ứng đòi hỏi từ các công ty nhập khẩu.

Hà Nội xử lý các trường hợp tự ý chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất rừng

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành có liên quan không được xem xét giải quyết, không báo cáo, đề nghị UBND thành phố giải quyết các thủ tục về giao dịch quyền sử dụng đất và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp tự ý chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất của các hộ để lập dự án đầu tư khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan Nhà nước hoặc tại khu vực không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời tham mưu đề xuất UBND thành phố có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng ở Kon Tum

Kon Tum là tỉnh có độ che phủ rừng đạt khoảng 68%. Mùa khô năm 2009 – 2010, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 24 vụ cháy rừng, trong đó có 13 vụ cháy gây thiệt hại 171 ha. Để hạn chế tình trạng cháy rừng trong mùa khô 2010 – 2011, Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng (PCCR) và giảm nhẹ thiên tai tỉnh đã kiện toàn và thành lập 628 tổ PCCR với hơn 5.200 người tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy cũng như chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Tỉnh cũng đề ra bảy nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCCR trong mùa khô tới, trong đó tập trung các hoạt động tuyên truyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCCR ở các chủ rừng, chủ dự án lâm nghiệp; chuẩn bị sẵn về nhân lực, phương tiện, dụng cụ để huy động tham gia cháy kịp thời; các đơn vị chủ rừng, chủ dự án lâm nghiệp tiến hành rà soát, tu sửa cũng như làm mới các công trình phòng cháy như chòi canh, biển tuyên truyền… giao trách nhiệm cho các cấp chính quyền, địa phương nào để xảy ra cháy rừng, chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Theo Nhandan