Thứ ba,  07/12/2021

Sớm hoàn thành hệ thống kho trữ lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8923/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp Tổng công ty Lương thực miền Nam thống nhất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho phù hợp để sớm hoàn thành đầu tư hệ thống kho dự trữ lúa, gạo của tổng công ty tại đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch.Việc xây dựng hệ thống kho thóc có công suất đủ lớn là một trong những biện pháp quan trọng có tác dụng nâng cao chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực hiện...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8923/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh phối hợp Tổng công ty Lương thực miền Nam thống nhất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho phù hợp để sớm hoàn thành đầu tư hệ thống kho dự trữ lúa, gạo của tổng công ty tại đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch.

Việc xây dựng hệ thống kho thóc có công suất đủ lớn là một trong những biện pháp quan trọng có tác dụng nâng cao chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực hiện nay.

Theo Nhandan