Thứ ba,  17/05/2022

Năm 2011, ngành đường bộ cần gần 12 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng

Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) vừa tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.Theo đó, Tổng cục dự kiến đăng ký kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011 hơn 11.915 tỷ đồng; trong đó, các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hơn 3.764 tỷ đồng, vốn đối ứng các dự án ODA hơn 1.860 tỷ đồng... Tổng cục sẽ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng huy động vốn đầu tư thuộc khu vực tư nhân trong và ngoài nước, hình thức hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân (PPP), tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức BOT, BT, tiếp tục đàm phán ký các hiệp định vốn vay ODA các dự án chuyển tiếp và dự án mới.Năm 2010, ngành đường bộ được cấp hơn 3.550 tỷ đồng xây dựng cơ bản (đã điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng do không giải ngân được hết kế hoạch vốn tại các dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, dự án cầu Hương An (mới),...

Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) vừa tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.

Theo đó, Tổng cục dự kiến đăng ký kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011 hơn 11.915 tỷ đồng; trong đó, các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hơn 3.764 tỷ đồng, vốn đối ứng các dự án ODA hơn 1.860 tỷ đồng… Tổng cục sẽ chủ động phối hợp các đơn vị liên quan huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng huy động vốn đầu tư thuộc khu vực tư nhân trong và ngoài nước, hình thức hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân (PPP), tăng cường thu hút đầu tư theo hình thức BOT, BT, tiếp tục đàm phán ký các hiệp định vốn vay ODA các dự án chuyển tiếp và dự án mới.

Năm 2010, ngành đường bộ được cấp hơn 3.550 tỷ đồng xây dựng cơ bản (đã điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng do không giải ngân được hết kế hoạch vốn tại các dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long, dự án cầu Hương An (mới), dự án cầu Linh Cảm…). Toàn ngành đã xây dựng, nâng cấp cải tạo gần 600km đường bộ; bảo trì hơn 300km mạng lưới đường bộ (dự án WB 4). Tuy nhiên, ngành cũng thừa nhận công tác kiểm tra chất lượng công trình chưa chặt chẽ, còn nhiều sơ hở dẫn đến công trình vừa bàn giao đưa vào khai thác đã hư hỏng, như dự án WB 4 trên quốc lộ 1 (đoạn Quảng Nam – Quảng Ngãi), quốc lộ 48 đoạn Yên Lý – Nghĩa Thuận (20km)…

Theo Nhandan