Thứ ba,  07/12/2021

Ðẩy nhanh tiến độ thi công tàu chở khí ê-ti-len số 3

Ngay sau khi bàn giao tàu chở khí ê-ti-len 4.500 m3 số 1, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng tiếp tục lắp đặt bồn chứa khí hóa lỏng nặng hơn 300 tấn, dài hơn 30 m, rộng hơn 10 m cho tàu ê-ti-len số 3 mang tên Excalibur nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm bàn giao cho chủ tàu trong thời gian sớm nhất.Mặc dù đây là sản phẩm chuyên dụng lần đầu được đóng mới ở nước ta, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất cao và khắt khe, nhưng nhờ rút kinh nghiệm từ việc lắp đặt các bồn chứa của hai con tàu trước cùng sê-ri, và có sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài, các bồn chứa hàng đã được thợ tàu Bạch Đằng lắp đặt nhanh chóng, an toàn, chính xác. Tổng công ty sẽ hoàn thiện hệ thống ống dẫn, điện, nghi khí hàng hải và nội thất để chuẩn bị thử đường dài và bàn giao cho chủ tàu vào năm...

Ngay sau khi bàn giao tàu chở khí ê-ti-len 4.500 m3 số 1, cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng tiếp tục lắp đặt bồn chứa khí hóa lỏng nặng hơn 300 tấn, dài hơn 30 m, rộng hơn 10 m cho tàu ê-ti-len số 3 mang tên Excalibur nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm bàn giao cho chủ tàu trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù đây là sản phẩm chuyên dụng lần đầu được đóng mới ở nước ta, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất cao và khắt khe, nhưng nhờ rút kinh nghiệm từ việc lắp đặt các bồn chứa của hai con tàu trước cùng sê-ri, và có sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài, các bồn chứa hàng đã được thợ tàu Bạch Đằng lắp đặt nhanh chóng, an toàn, chính xác. Tổng công ty sẽ hoàn thiện hệ thống ống dẫn, điện, nghi khí hàng hải và nội thất để chuẩn bị thử đường dài và bàn giao cho chủ tàu vào năm 2011.

Theo Nhandan