Thứ tư,  01/12/2021

Thí điểm mô hình giao dịch cà-phê kỳ hạn

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý về nguyên tắc thí điểm mô hình giao dịch cà-phê kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch cà-phê Buôn Ma Thuột với thời gian thí điểm một năm kể từ ngày hoạt động.UBND tỉnh Đác Lắc thống nhất với Bộ Công thương phê duyệt đề án thí điểm. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm giao dịch cà-phê Buôn Ma Thuột thực hiện, bảo đảm hoạt động mua bán hàng hóa phù hợp quy định của pháp luật. Dịch vụ giao dịch kỳ hạn dựa trên nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp kinh doanh cà-phê, đáp ứng các kế hoạch kinh doanh dài hạn, đồng thời nhằm chuẩn hóa thị trường trong nước và giảm thiểu thời gian chuẩn bị hàng hóa cho các nhà xuất khẩu khi mua hàng tại...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý về nguyên tắc thí điểm mô hình giao dịch cà-phê kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch cà-phê Buôn Ma Thuột với thời gian thí điểm một năm kể từ ngày hoạt động.

UBND tỉnh Đác Lắc thống nhất với Bộ Công thương phê duyệt đề án thí điểm. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm giao dịch cà-phê Buôn Ma Thuột thực hiện, bảo đảm hoạt động mua bán hàng hóa phù hợp quy định của pháp luật. Dịch vụ giao dịch kỳ hạn dựa trên nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp kinh doanh cà-phê, đáp ứng các kế hoạch kinh doanh dài hạn, đồng thời nhằm chuẩn hóa thị trường trong nước và giảm thiểu thời gian chuẩn bị hàng hóa cho các nhà xuất khẩu khi mua hàng tại sàn.

Theo Nhandan