Thứ tư,  01/12/2021

Hiệu quả từ một chỉ thị

LSO-Từ quý IV năm 2007, khi các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh xúc tiến triển khai dịch vụ trả lương qua tài khoản (thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT – TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ), rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức thể hiện thái độ hoài nghi vì đồng lương không nhiều nhặn gì, chuyển vào tài khoản lại rút ra ngay để tiêu thì mất thêm thời gian. Tuy vậy, đến nay, sau 3 năm thực hiện, việc thực hiện trả lương và giao dịch qua thẻ ATM đã trở thành thói quen trong các tầng lớp dân cư, nhất là đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch thanh toán. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/2007/CT – TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố xúc tiến thực hiện; khuyến khích các đơn vị nơi có các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ...

LSO-Từ quý IV năm 2007, khi các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh xúc tiến triển khai dịch vụ trả lương qua tài khoản (thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT – TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ), rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức thể hiện thái độ hoài nghi vì đồng lương không nhiều nhặn gì, chuyển vào tài khoản lại rút ra ngay để tiêu thì mất thêm thời gian.
Tuy vậy, đến nay, sau 3 năm thực hiện, việc thực hiện trả lương và giao dịch qua thẻ ATM đã trở thành thói quen trong các tầng lớp dân cư, nhất là đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch thanh toán.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/2007/CT – TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố xúc tiến thực hiện; khuyến khích các đơn vị nơi có các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có khả năng đáp ứng việc trả lương qua tài khoản thực hiện ngay chỉ thị 20. UBND tỉnh cũng giao cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các ngân hàng thương mại, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn mở rộng cung cấp và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ trả lương qua tài khoản đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các đơn vị sử dụng dịch vụ. Các ngân hàng cũng tăng cường tuyên truyền rộng rãi, quảng bá, tiếp thị dịch vụ thanh toán qua tài khoản ngân hàng tới các đơn vị, cá nhân trên địa bàn, đồng thời tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khá mạnh mẽ, mở rộng mạng lưới ATM, POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ) đến các huyện trong tỉnh. Hiện trên địa bàn Lạng Sơn có 33 máy ATM, 56 máy POS (tăng 20 máy ATM và 53 máy POS so với thời điểm 31/10/2007). Số đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã trả lương qua tài khoản ngân hàng là 605 đơn vị; số người hưởng lương đã nhận lương qua tài khoản chiếm tỷ lệ 55% tổng số.

Khách hàng đến rút tiền qua thẻ ATM
Trên nền tảng cơ sở hạ tầng không ngừng được củng cố và mở rộng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, một mặt tiếp tục nâng cao chất lượng các tiện ích đã triển khai trước đây như rút tiền, chuyển khoản, truy vấn thông tin, thanh toán hóa đơn …, mặt khác không ngừng đầu tư ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại để cung cấp thêm nhiều tiện ích thanh toán mới như ví điện tử, dịch vụ SMS banking, Internet banking, Home banking, Mobile banking… Các tiện ích này đem lại lợi ích thiết thực cho bản thân các đơn vị cung ứng dịch vụ sinh hoạt nói trên như giảm chi phí quản lý tiền mặt, an toàn và thuận tiện hơn trong công tác hành chính: tránh các sai sót, thất thoát, trộm cắp… cắt giảm chi phí vận chuyển, đếm tiền và bảo quản. Qua đó, người dân cũng từng bước tiếp cận với công nghệ thanh toán hiện đại và làm quen với một số tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt của thẻ.
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 20, có thể khẳng định, việc trả lương qua tài khoản trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả ngoài mong đợi. Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho người nhận lương, còn tạo cú hích mạnh đối với hệ thống tín dụng, ngân hàng… Trước hết là thói quen sử dụng tiền mặt của nhiều người dân trên địa bàn đã có xu hướng giảm dần. Nhiều người đã biết sử dụng tài khoản để thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, thanh toán mua hàng hóa tại các siêu thị. Đặc biệt là nhiều phụ huynh đã gửi tiền cho con học ở ngoài tỉnh qua tài khoản thay vì gửi tiền mặt như trước. Bên cạnh đó, việc trả lương, thanh toán qua tài khoản cũng có tác động rõ rệt trong việc tăng cường huy động vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế – xã hội (cuối năm 2007, doanh số tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ chiếm 0,06% tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại thì đến 31/10/2010, tỷ trọng này đã chiếm gần 14%).

Tuy vậy, đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn phần lớn (57%) số đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước chưa ký hợp đồng trả lương qua tài khoản hoặc đã ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của một số cán bộ, nhân viên còn hạn chế, chưa dễ bỏ thói quen sử dụng tiền mặt, ngại tiếp cận với công nghệ hiện đại. Hơn nữa là do việc sử dụng thẻ ATM chưa hoàn toàn thuận lợi (đôi khi xảy ra sự cố kỹ thuật, toàn tỉnh còn 4 huyện Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Đình Lập chưa lắp đặt được máy ATM để giao dịch…). Những tồn tại này đang được các cấp, ngành chức năng của tỉnh tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp hữu hiệu để khắc phục, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 20/2007/CT – TTg trong thời gian tới.

Hoàng Thái