Thứ ba,  24/05/2022

Thu nội địa- Một năm vượt khó

LSO-Chưa năm nào thu nội địa lại khó khăn như vào đầu năm 2010. Bởi nguồn thu lớn cạn dần, thị trường bất động sản đóng băng, cùng đó là một loạt các chính sách giảm thuế kích cầu của Chính phủ vẫn còn hiệu lực. Và ngành thuế lại phải một năm gồng mình vượt cạn.Năm 2010, dự toán thu nội địa toàn tỉnh là 570 tỷ đồng, theo đó ngành thuế phân bổ dự toán cho các huyện, thành phố theo số giao phấn đấu cao nhất là trên 200 tỷ đồng, thấp nhất cũng gần 3 tỷ đồng. Nhìn con số dự toán không ít người giật mình vì số thu khá cao, trong khi đó những khoản thu khác ngân sách, thu bán nhà theo Nghị định 61, một số khoản thu phí đã bãi bỏ. Các khoản nợ đọng về thu nhập doanh nghiệp do một số doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả để lại như một gánh nặng đè lên vai ngành thuế. Cộng tổng các khoản ấy lại nguồn thu nội địa mất đi hàng trăm tỷ đồng. Cũng trong nửa năm 2010, số thu dự toán nội địa chỉ đạt trên...

LSO-Chưa năm nào thu nội địa lại khó khăn như vào đầu năm 2010. Bởi nguồn thu lớn cạn dần, thị trường bất động sản đóng băng, cùng đó là một loạt các chính sách giảm thuế kích cầu của Chính phủ vẫn còn hiệu lực. Và ngành thuế lại phải một năm gồng mình vượt cạn.
Năm 2010, dự toán thu nội địa toàn tỉnh là 570 tỷ đồng, theo đó ngành thuế phân bổ dự toán cho các huyện, thành phố theo số giao phấn đấu cao nhất là trên 200 tỷ đồng, thấp nhất cũng gần 3 tỷ đồng. Nhìn con số dự toán không ít người giật mình vì số thu khá cao, trong khi đó những khoản thu khác ngân sách, thu bán nhà theo Nghị định 61, một số khoản thu phí đã bãi bỏ. Các khoản nợ đọng về thu nhập doanh nghiệp do một số doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả để lại như một gánh nặng đè lên vai ngành thuế. Cộng tổng các khoản ấy lại nguồn thu nội địa mất đi hàng trăm tỷ đồng. Cũng trong nửa năm 2010, số thu dự toán nội địa chỉ đạt trên 30%, nhiều chi cục thuế không đạt chỉ tiêu, cả ngành lại như đứng trên đống lửa. Cho đến tận tháng 9/2010, các khoản nợ đọng vẫn còn quá lớn, trong đó có chi cục nợ đọng tới gần 14 tỷ đồng. Đơn vị nợ đọng trên 1 tỷ đồng là khá phổ biến.
Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ nộp thuế tập trung
Nói như ông Hứa Thanh Hà, Cục trưởng Cục Thuế: “cả ngành thuế lo đến quắt tai”.Cũng trong bối cảnh đó, để chấn chỉnh công tác thu, ngành thuế đã tổ chức rà soát, phân tích các khoản thu nội địa, xây dựng kế hoạch thu, chỉ đạo tất cả các chi cục, các đội thuế chống thất thu. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Toàn ngành đã thực hiện thanh tra 69 đơn vị, thanh tra theo kế hoạch 51 đơn vị, thanh tra sau hoàn thuế 18 đơn vị, truy thu số tiền đạt 1.800 triệu đồng. Các biện pháp thanh tra đã giúp doanh nghiệp chấn chỉnh sai phạm, đưa việc thực hiện hoá đơn vào nền nếp, cung cấp dịch vụ đúng giá cả đầu vào. Bên cạnh đó, toàn cục đẩy mạnh công tác quản lý giám sát, kê khai thuế, tiến hành tổng kiểm tra rà soát cấp mã số thuế để quản lý tốt hơn, phục vụ cho công tác thu. Cũng bắt đầu từ đây, Cục triển khai đồng loạt việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, để xác định các khoản thu sát hơn. Công tác tuyên truyền hỗ trợ được đẩy mạnh, yêu cầu hỗ trợ, tuyên truyền của các doanh nghiệp ngày càng cao đã tạo cho ngành thuế thành một đơn vị học tập.
Theo chủ trương, mỗi cán bộ thuế là một tuyên truyền viên về thuế, ngành và người nộp thuế là người bạn đồng hành làm nghĩa vụ với Nhà nước. Từ đây, khoảng cách giữa cán bộ thuế và người nộp thuế bị xoá nhoà, làm người nộp thuế tự giác hơn, xác định đúng hơn nghĩa vụ công dân của mình. Cũng chưa năm nào tuyên truyền về thuế lại mạnh mẽ đến thế, từ quyết toán thuế, triển khai Nghị định 51, Thông tư 153, đến công tác thu tại các chi cục, các tổ đội, cho đến những tấm gương cán bộ thu, uỷ nhiệm thu được nhắc đến như một luồng gió mới khích lệ tinh thần toàn ngành. Năm 2010, đã tuyên truyền trên báo, đài 368 tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình, cổ động 270 lượt, cung cấp 43.500 ấn phẩm về thuế cho người nộp thuế. Qua những biện pháp đó số thu ngày càng tăng. Nhất là vào đầu tháng 10, số thuế thực thu từ các tổ đội thuế, số thu nợ ngày khá, qua các biện pháp cam kết thu hồi, đôn đốc, kiểm tra. Số nợ đọng chỉ còn chiếm 3,7% so với dự toán. Ông Nông Ngọc Đàm, Cục phó Cục Thuế tâm sự, để có được kết quả đó là sự nỗ lực của toàn ngành, làm người nộp thuế thấy rõ được nghĩa vụ, trách nhiệm, và cùng ngành thuế vượt qua những tháng ngày đầy khó khăn, để đi đến kết quả như ngày hôm nay. Và kết quả đó đã được toàn ngành thuế khẳng định, qua cơn “vượt cạn” trong bối cảnh kinh tế đầy gian khó, số thu nội địa năm 2010 toàn tỉnh đã đạt sát với dự ước là 690 tỷ đồng, đạt 113,30% kế hoạch, tăng 12,44%. 11/11 huyện, thành phố vượt dự toán.

Ông Hứa Thanh Hà cho biết thêm, khó khăn lớn nhất đã vượt qua, nhưng ngành thuế lại bước vào một năm mới với bao lo toan. Năm 2011, tổng mức thu được giao 750 tỷ đồng, một khoản thu khá lớn với một tỉnh miền núi biên giới như Lạng Sơn, nó đòi hỏi một năm phấn đấu ngay từ hôm nay để có ngày mai tươi sáng.

Đông Bắc