Thứ sáu,  20/05/2022

Doanh nghiệp thuộc Vinashin được vay tiền để trả nợ tiền lương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg về việc cho doanh nghiệp (DN), người lao động thuộc Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay tiền để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.Theo đó, DN, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin; DN thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được chuyển giao từ Vinashin đang nợ tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động có nhu cầu, sẽ được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để trả nợ. Mức vay nhiều nhất bằng số kinh phí chi trả nợ tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm (kể cả số tiền lãi phát sinh phải thanh toán do nợ tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định) tính đến ngày 31-10-2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31-12-2011. Lãi suất cho vay bằng...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg về việc cho doanh nghiệp (DN), người lao động thuộc Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vay tiền để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.

Theo đó, DN, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin; DN thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được chuyển giao từ Vinashin đang nợ tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động có nhu cầu, sẽ được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để trả nợ. Mức vay nhiều nhất bằng số kinh phí chi trả nợ tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm (kể cả số tiền lãi phát sinh phải thanh toán do nợ tiền lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định) tính đến ngày 31-10-2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31-12-2011. Lãi suất cho vay bằng 0%.

Theo Nhandan