Thứ ba,  17/05/2022

Ngành hải quan thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán 29,3%

Năm 2010, ngành hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 131.500 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 144.700 tỷ đồng.Ngành hải quan xác định, đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng khó khăn, nặng nề bởi năm 2010 nền kinh tế thế giới vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó nhiều nước mới bước vào giai đoạn đầu phục hồi, một số nước vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng... Vì vậy, ngay từ những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010, toàn ngành đã đề ra nhiều giải pháp, như kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách có thể khai thác triệt để nguồn thu, chống thất thu, chống gian lận thương mại. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra có trọng điểm những mặt hàng nhạy cảm; tăng cường công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách hiện đại hóa công tác thu ngân sách.Với sự nỗ lực, cố gắng đó, đến nay, ngành hải quan đã thu được 170.000 tỷ đồng, vượt 29,3% so...

Năm 2010, ngành hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là 131.500 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 144.700 tỷ đồng.

Ngành hải quan xác định, đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng khó khăn, nặng nề bởi năm 2010 nền kinh tế thế giới vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó nhiều nước mới bước vào giai đoạn đầu phục hồi, một số nước vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng… Vì vậy, ngay từ những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010, toàn ngành đã đề ra nhiều giải pháp, như kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách có thể khai thác triệt để nguồn thu, chống thất thu, chống gian lận thương mại. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra có trọng điểm những mặt hàng nhạy cảm; tăng cường công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách hiện đại hóa công tác thu ngân sách.

Với sự nỗ lực, cố gắng đó, đến nay, ngành hải quan đã thu được 170.000 tỷ đồng, vượt 29,3% so với dự toán, vượt 17,5% so chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,2% so cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan