Thứ ba,  07/12/2021

Ký hợp đồng tổng thầu gói thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) ký hợp đồng tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây lắp (EPC) dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, tại xã Long Đức, huyện Long Phú (Sóc Trăng), công suất 1.200 MW do PVN làm chủ đầu tư, Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm tổng thầu EPC.Tổng giá trị hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 là 1,2 tỷ USD. Việc ký kết hợp đồng EPC là bước tiến quan trọng tiến tới khởi công xây dựng nhà máy vào đầu tháng 1-2011, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 thuộc Quy hoạch điện VI, là một trong ba nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Long Phú tổng công suất khoảng 4.400 MW. Nguồn vốn đầu tư cho dự án được huy động 30% từ vốn đầu tư phát triển của PVN, 70% từ vốn vay tín dụng xuất khẩu. Tổng thầu PTSC phấn đấu đưa vào vận hành thương mại tổ máy 1 sau 39...

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) ký hợp đồng tổng thầu thiết kế, mua sắm, xây lắp (EPC) dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, tại xã Long Đức, huyện Long Phú (Sóc Trăng), công suất 1.200 MW do PVN làm chủ đầu tư, Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm tổng thầu EPC.

Tổng giá trị hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 là 1,2 tỷ USD. Việc ký kết hợp đồng EPC là bước tiến quan trọng tiến tới khởi công xây dựng nhà máy vào đầu tháng 1-2011, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 thuộc Quy hoạch điện VI, là một trong ba nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Long Phú tổng công suất khoảng 4.400 MW. Nguồn vốn đầu tư cho dự án được huy động 30% từ vốn đầu tư phát triển của PVN, 70% từ vốn vay tín dụng xuất khẩu. Tổng thầu PTSC phấn đấu đưa vào vận hành thương mại tổ máy 1 sau 39 tháng, hoàn thành toàn bộ nhà máy sau 45 tháng.

* Cùng ngày, Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn của PVEP tại Công ty TNHH MTV du lịch Dầu khí Thái Bình cho PVC.

Theo Nhandan