Thứ sáu,  20/05/2022

Hà Nội xác định bình ổn giá là nhiệm vụ cấp bách

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I-2011. Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, khi thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.Ngoài chín nhóm giải pháp, thành phố cũng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Trong đó, xác định phải gắn công tác bình ổn giá với chương trình thắt chặt chi tiêu công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Các sở: Công thương, Tài chính, Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức, phối hợp kiểm tra chặt chẽ để chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái; kiểm tra thực hiện Pháp lệnh về giá, nhất là giá các loại thuốc chữa bệnh và các mặt hàng thiết yếu khác. Các sở,...

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I-2011. Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, khi thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ngoài chín nhóm giải pháp, thành phố cũng chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Trong đó, xác định phải gắn công tác bình ổn giá với chương trình thắt chặt chi tiêu công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội. Các sở: Công thương, Tài chính, Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức, phối hợp kiểm tra chặt chẽ để chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái; kiểm tra thực hiện Pháp lệnh về giá, nhất là giá các loại thuốc chữa bệnh và các mặt hàng thiết yếu khác. Các sở, ngành theo dõi sát diễn biến thị trường để có biện pháp ứng phó kịp thời. Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện cho các phương tiện chở hàng hóa vào nội thành thuận lợi.

Theo Nhandan