Thứ ba,  24/05/2022

Năm 2011: Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng

Ngân hàng nhà nước hôm 28-12 cho biết sẽ điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt và thận trọng theo nguyên tắc thị trường, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.NHNN đã xác định mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011. Cụ thể là: Tổng phương tiện thanh toán tăng 21-24%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 23%. Lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của NHNN.Ngành ngân hàng sẽ tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ và kịp thời hệ thống văn bản hướng dẫn Luật NHNN và Luật các tổ chức tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động ngân hàng; Điều hành tỷ giá và quản lý ngoại hối theo tín hiệu thị trường, phù hợp với diễn biến lãi suất, cân đối hài hòa cung – cầu ngoại tệ,...

Ngân hàng nhà nước hôm 28-12 cho biết sẽ điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) chủ động, linh hoạt và thận trọng theo nguyên tắc thị trường, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

NHNN đã xác định mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011. Cụ thể là: Tổng phương tiện thanh toán tăng 21-24%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng khoảng 23%. Lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của NHNN.

Ngành ngân hàng sẽ tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ và kịp thời hệ thống văn bản hướng dẫn Luật NHNN và Luật các tổ chức tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động ngân hàng; Điều hành tỷ giá và quản lý ngoại hối theo tín hiệu thị trường, phù hợp với diễn biến lãi suất, cân đối hài hòa cung – cầu ngoại tệ, tăng tính thanh khoản cho thị trường và thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, giảm dần tình trạng đô la hoá trong nền kinh tế. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, quản lý chặt chẽ thị trường vàng và thị trường ngoại tệ; Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của các TCTD để áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm kiểm soát chặt chẽ quy mô, chất lượng và cơ cấu tín dụng;

NHNN sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ và dự báo kịp thời diễn biến kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường tài chính trong nước và quốc tế để phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tiền tệ, ngân hàng; Tăng cường khả năng phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Kết hợp có hiệu quả giữa thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng. Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại các TCTD phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động ngân hàng; Triển khai đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015.

NHNN cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và vấn đề cần quan tâm xử lý trong năm 2010.

Đó là, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế còn có thời điểm diễn biến không thuận lợi, chưa giải quyết triệt để tình trạng mất cân đối cung cầu ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá giữa thị trường tự do và thị trường chính thức. Giá vàng lên xuống thất thường, thị trường vàng trong nước xuất hiện yếu tố đầu cơ làm giá. Hoạt động của các TCTD còn tiềm ẩn rủi ro.

Biến động lãi suất trong những ngày đầu tháng 12-2010 cho thấy hoạt động kinh doanh của các TCTD chưa ổn định, trách nhiệm đối với vấn đề an toàn hệ thống của một số TCTD chưa cao. Năng lực quản trị thanh khoản ở một số ngân hàng thương mại còn hạn chế. Nhận thức và chấp hành chỉ đạo của Chính phủ và của NHNN ở một số NHTM chưa cao, chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm đầy đủ đối với an toàn hệ thống, nhất là trong thực hiện cam kết đồng thuận của Hiệp hội Ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tuy đã phát triển nhanh, nhưng vẫn chưa tương xứng với cơ sở hạ tầng sẵn có chủ yếu do thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của dân cư còn chưa được cải thiện nhiều….

Theo Nhandan