Thứ bảy,  27/11/2021

Tạo đà phát triển ngay đầu năm mới

LSO-Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. Kết quả đạt được của năm 2010 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Toàn tỉnh phải vượt qua những khó khăn do hậu quả của suy giảm kinh tế năm 2009, nhất là tình trạng tiết giảm phụ tải điện đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, tỉnh ta đã đạt được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Thi công hạng mục phụ trợ thủy điện Khánh Khê, huyện Văn QuanNăm qua, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và duy trì nhịp độ tăng trưởng 9,61%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp,...

LSO-Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. Kết quả đạt được của năm 2010 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Toàn tỉnh phải vượt qua những khó khăn do hậu quả của suy giảm kinh tế năm 2009, nhất là tình trạng tiết giảm phụ tải điện đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, tỉnh ta đã đạt được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại.
Thi công hạng mục phụ trợ thủy điện Khánh Khê, huyện Văn Quan
Năm qua, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định và duy trì nhịp độ tăng trưởng 9,61%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch; nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,57%, công nghiệp – xây dựng 20,8%, dịch vụ 39,62%… GDP bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng. Sản xuất nông lâm nghiệp phát triển khá thuận lợi, tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 293.000 tấn, tăng 1,9% so với năm 2009, vượt 4,5% so với kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tuy gặp khó khăn ở những tháng đầu năm nhưng tăng trưởng khá nhanh vào dịp cuối năm nhờ được bổ sung năng lực sản xuất mới từ xi măng Đồng Bành, sản xuất chì thỏi… Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.621,2 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Các hoạt động dịch vụ phát triển khá, trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng 7,9% so với năm 2009. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.521 tỷ đồng, đạt 130% dự toán, tăng 30,3% so với cùng kỳ 2009. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được tăng cường đáng kể. Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5% so với năm 2009, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục được củng cố tăng cường và mở rộng, nhất là mối quan hệ hợp tác, liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc)…
Tuy vậy, trên thực tế, tỉnh ta vẫn phải đối diện với không ít khó khăn, tồn tại : chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; sức cạnh tranh của các cơ sở sản xuất kinh doanh hạn chế, kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, nhất là giao thông, hạ tầng đô thị, tệ nạn xã hội còn nhiều bức xúc, công tác cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả như mong muốn…
Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cũng là năm tạo tiền đề rất quan trọng cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015. Toàn tỉnh có những thuận lợi đáng kể từ từ kết quả phát triển kinh tế – xã hội 5 năm qua cùng với hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng đồng bộ, hoàn thiện. Đặc biệt là việc triển khai các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, chương trình hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” giữa Việt Nam và Trung Quốc, chương trình hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông đã và sẽ mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh. Chính vì vậy, thời gian gần đây, trong những chuyến công tác, làm việc với địa phương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt, ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2011, các cấp, ngành chức năng, cơ sở cần tập trung kiểm tra, đôn đốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân bắt tay ngay vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong đó, coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị , tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; gắn chặt với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.
Hoàng Thái