Thứ tư,  01/12/2021

Tổng công ty Ðiện lực trong ngành dầu khí Việt Nam

Với định hướng phát triển ngành dầu khí theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), được thành lập với mục tiêu tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất, kinh doanh điện năng, phấn đấu chiếm 25 đến 30% sản lượng điện toàn quốc vào năm 2025.Qua hơn ba năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của tập thể CBCNV trong TCT, đến nay TCT đã trưởng thành và phát triển nhanh chóng, hình thành một ngành công nghiệp mới - công nghiệp điện lực dầu khí, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả. Tính đến tháng 11-2010, tổng sản lượng điện thương mại lũy kế của TCT sản xuất từ ba nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 (có tổng công suất lắp đặt 1.950 MW) đạt hơn 23,5 tỷ kWh điện, góp...

Với định hướng phát triển ngành dầu khí theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), được thành lập với mục tiêu tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất, kinh doanh điện năng, phấn đấu chiếm 25 đến 30% sản lượng điện toàn quốc vào năm 2025.

Qua hơn ba năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Chính phủ, các bộ, ngành và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của tập thể CBCNV trong TCT, đến nay TCT đã trưởng thành và phát triển nhanh chóng, hình thành một ngành công nghiệp mới – công nghiệp điện lực dầu khí, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con; sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả. Tính đến tháng 11-2010, tổng sản lượng điện thương mại lũy kế của TCT sản xuất từ ba nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1 (có tổng công suất lắp đặt 1.950 MW) đạt hơn 23,5 tỷ kWh điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Tổng công ty Điện lực Dầu khí đã nhanh chóng xây dựng phát triển và trưởng thành khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường điện trong nước. Đúng như nhận xét đánh giá của Chủ tịch PVN Đinh La Thăng: &#39Những kết quả mà Điện lực Dầu khí Việt Nam đạt được trong thời gian qua là nhờ có sự chủ động, sáng tạo trong điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam&#39.

Tiến hành đồng bộ và quyết liệt các giải pháp

Là một doanh nghiệp có mô hình đặc thù theo mô hình công ty mẹ, công ty con, năm 2009 – 2010, Tổng công ty Điện lực Dầu khí đã tập trung kiện toàn mô hình tổ chức Công ty mẹ – Tổng công ty, hoàn thiện các quy chế nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Hoàn chỉnh việc xây dựng và trình Tập đoàn phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng. Thực hiện cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo tiến độ được phê duyệt. Trước những yêu cầu đó, ngay từ những ngày đầu năm, lãnh đạo Tổng công ty đã có những chỉ đạo sát sao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, từng ban chuyên môn và triển khai giao kế hoạch ngay cho các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Đây là năm mà Tổng công ty triển khai giao kế hoạch sớm nhất, đến giữa tháng giêng đã cơ bản hoàn thành việc giao kế hoạch cho các đơn vị trên cơ sở kế hoạch tổng thể đã được Tập đoàn phê duyệt. Tạo chủ động cho các đơn vị trong quản lý sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, tạo thuận lợi trong quản lý điều hành tập trung của toàn Tổng công ty. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ đề ra những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao và đạt tốc tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Tổng giám đốc PVPower Vũ Huy Quang cho biết: &#39Tổng công ty đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trong cơ quan tổng công ty và các đơn vị thành viên nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm, &#39về đích trước tất cả các chỉ tiêu ít nhất một tháng; đồng thời đã đề ra các giải pháp đột phá gồm: Giải pháp về con người, giải pháp về khoa học – công nghệ, giải pháp về quản lý, giải pháp về đầu tư và vốn nhằm tạo mọi điều kiện để hoàn thành kế hoạch được giao&#39.

Bên cạnh đó, tổng công ty cùng các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua trên tất cả các công trường, dự án đang thi công, tạo động lực và khơi dậy niềm hăng say lao động tới CBCNV và người lao động trên khắp các công trường, nhà máy. Với những chương trình hành động, các biện pháp quyết liệt và đồng bộ đó. Bước vào năm 2010, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower), đã có những chỉ đạo quyết liệt và đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành kế hoạch được giao. Về sản lượng điện: 11,473 tỷ kWh, bằng 113% kế hoạch cả năm (10,150 tỷ kWh), mục tiêu cả năm đạt 12,401 tỷ kWh, bằng 122% kế hoạch năm. Về doanh thu: Đến 30-11-2010, doanh thu toàn tổng công ty đạt 13.500 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch năm (9.551 tỷ đồng). Phấn đấu doanh thu cả năm đạt 15.200 tỷ đồng. Về lợi nhuận: Đến 30-11-2010, lợi nhuận toàn tổng công ty đạt 358 tỷ đồng, bằng 229% kế hoạch năm, phấn đấu lợi nhuận cả năm đạt 470 tỷ đồng. Đồng thời hoàn thành định mức kinh tế kỹ thuật, hạ giá thành sản xuất điện để chuẩn bị bước vào thị trường điện cạnh tranh từ năm 2011. Để có được thành công trên, ngoài những yếu tố khách quan về thời tiết, nhu cầu hệ thống tăng trưởng cao, tổng công ty đã chủ động, cùng các nhà máy điện đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các bên liên quan phối hợp vận hành; điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kế hoạch bảo dưỡng, kế hoạch sửa chữa kịp thời; công tác vận hành các nhà máy điện ngày càng ổn định, việc bảo đảm các vật tư tiêu hao, các vật tư thay thế kịp thời đã góp phần cùng nhà máy bảo đảm ổn định sản xuất; việc mua dự phòng dầu DO cho Cà Mau 2 được chuẩn bị kịp thời khi thiếu khí; hoặc gián đoạn quá trình cung cấp khí; sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, tổng công ty và chế độ khen thưởng vận hành kịp thời đã góp phần động viên tinh thần cho người lao động trực tiếp. Với nỗ lực đó, trong năm qua PVPower đã tổ chức kỷ niệm mốc sản xuất thương mại cung cấp cho hệ thống điện lưới quốc gia đạt 10 tỷ kWh lũy kế của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau vào ngày 8-1-2010 và mốc đạt 5 tỷ kWh lũy kế của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch vào ngày 2-9-2010. Những dấu ấn đó, không đơn thuần là sự thành công của các đơn vị sản xuất mà quan trọng hơn là góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm điện năng trong các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt trong thời gian cả nước kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đẩy mạnh đầu tư – phát triển

Mặc dù trong thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của toàn tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có những khó khăn về khách quan bên ngoài như dự án Thái Bình 2, dự án Luông-pha-băng (Lào) và các yếu tố khó khăn nội tại như vốn cho dự án Đắcđrinh, Hủa Na, năng lực nhà thầu yếu như dự án Đắcrinh, Nậm Cắt… Tuy vậy bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo và CBCNV tổng công ty cũng đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra trong năm, đối với dự án Nhơn Trạch 2: Ngày 25-10 vừa qua, nhà máy đã thử nghiệm đóng điện thành công biến áp chính và biến áp tự dùng của tổ máy tua-bin khí số 1, bảo đảm mục tiêu hòa đồng bộ phát điện lần đầu tổ máy số 1 vào cuối tháng 12-2010 và vận hành thương mại chu trình đơn vào đầu tháng 3-2011. Đây là sự thành công thể hiện nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và các nhà thầu. Đối với dự án Thái Bình 2: Đã hoàn thành công tác lập thiết kế FEED, tổng dự toán và hồ sơ mời thầu EPC (mua sắm, lắp đặt, chuyển giao), vào ngày 15-10 vừa qua. Đối với dự án Thủy điện Hủa Na, đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho dự án trong tháng 9 vừa qua và đã đàm phán rút ngắn tiến độ chế tạo và cung cấp thiết bị để bù lại việc chậm tiến độ trong quá trình đấu thầu. Mặt khác đã tiến hành khởi công dự án đường dây 220KV trong tháng 10. Đến nay tiến độ của dự án Hủa Na đang được đẩy nhanh bảo đảm mục tiêu phát điện vào năm 2012. Dự án Phong điện Phú Quý: Đã hoàn chỉnh Hợp đồng EPC trong tháng 10-2010 và hiện nay đang triển khai thi công dự án với mục tiêu hoàn chỉnh phát điện cả ba tua-bin gió trước 15-2-2011. Các dự án khác: Gồm Luông-pha-băng, Nậm Cắt và các dự án đầu tư tài chính như Thủy điện Nậm Chiến, Việt Lào, v.v. cũng được tổng công ty chỉ đạo sát sao nhằm bảo đảm tiến độ phát điện theo dự kiến. Song song với việc hoàn thành các mục tiêu trên đây, thời gian qua, tổng công ty cũng đã hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đề ra đầu năm. Hoàn chỉnh kế hoạch sản xuất 2011- 2015 và định hướng chiến lược đến năm 2050 của tổng công ty và đã được tập đoàn phê duyệt; hoàn chỉnh phê duyệt kế hoạch năm năm cho các đơn vị thành viên; hoàn chỉnh quyết toán dự án Nhơn Trạch vào ngày 15-10-2010 đã trình Tập đoàn; đã hoàn chỉnh Bộ định mức kinh tế kỹ thuật và xây dựng hoàn chỉnh giá thành điện của các nhà máy nhằm tăng cường công tác giám sát, quản lý, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm nhằm đón đầu cho thị trường điện cạnh tranh; cơ cấu lại các đơn vị thành viên gồm: giải thể PMC1, PMC2 để thành lập Công ty PCC; sáp nhập Công ty Điện lực Dầu khí Bắc Cạn và Công ty Điện lực Dầu khí Nậm Cắt; từng bước thực hiện cổ phần hóa Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; chuyển nhượng các dự án thủy điện từ Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí, theo Nghị quyết Tập đoàn.

Tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo linh hoạt, sáng suốt của lãnh đạo tập đoàn, sự đồng lòng nhất trí của tập thể lãnh đạo, đảng viên, CBCNV toàn tổng công ty, tự hào về những thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã dần trưởng thành, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, của tập đoàn khi quyết định đầu tư thành lập Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, năm 2010, hoàn thành các chỉ tiêu được giao cả về phát điện thương phẩm, cả về phát triển nguồn. CBCNV toàn tổng công ty tiếp tục đồng lòng, nhất trí, nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả cao hơn, toàn diện hơn, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011 – năm đầu của kế hoạch năm năm 2011- 2015 đã được tập đoàn giao. Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch HĐTV PVPower nhấn mạnh: &#39Bước vào năm 2011, năm mở đầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm năm 2010 – 2015, năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI – cùng với toàn ngành dầu khí, Tổng công ty Điện lực Dầu khí sớm triển khai chương trình, kế hoạch năm 2011. Ngay từ bây giờ, để luôn bảo đảm tính chủ động, tranh thủ cơ hội, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa các công trình trọng điểm của tập đoàn vào phát điện đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước&#39.

Theo Nhandan