Thứ tư,  01/12/2021

Năm 2010, thu ngân sách Nhà nước tăng 21,14% so năm trước

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 diễn ra ngày 29-12 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2010, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 400.800 tỷ đồng, vượt 11% so với dự toán pháp lệnh và tăng 21,14% so với năm trước, trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 70.800 tỷ đồng, vượt 6,8% dự toán và tăng 17% so với năm trước; thu trong nước ước đạt 330 nghìn tỷ đồng, vượt 12% dự toán và tăng 22,4% so với năm trước. Điểm nổi bật trong kết quả thu NSNN năm 2010 là cơ cấu thu ngân sách tiếp tục thay đổi theo chiều hướng tích cực: tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách ngày càng tăng, từ 61% năm 2009 lên 62,5% năm 2010; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 28,7% so với năm trước.Tỷ lệ huy động thu NSNN trên GDP đạt 27,3%, trong đó huy động từ thuế phí đạt 25,1%. Có 15/15 khoản thu, sắc thuế ước đạt và vượt dự toán; 8/15 khoản thu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ,...

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 diễn ra ngày 29-12 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế cho biết, năm 2010, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 400.800 tỷ đồng, vượt 11% so với dự toán pháp lệnh và tăng 21,14% so với năm trước, trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 70.800 tỷ đồng, vượt 6,8% dự toán và tăng 17% so với năm trước; thu trong nước ước đạt 330 nghìn tỷ đồng, vượt 12% dự toán và tăng 22,4% so với năm trước. Điểm nổi bật trong kết quả thu NSNN năm 2010 là cơ cấu thu ngân sách tiếp tục thay đổi theo chiều hướng tích cực: tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách ngày càng tăng, từ 61% năm 2009 lên 62,5% năm 2010; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 28,7% so với năm trước.

Tỷ lệ huy động thu NSNN trên GDP đạt 27,3%, trong đó huy động từ thuế phí đạt 25,1%. Có 15/15 khoản thu, sắc thuế ước đạt và vượt dự toán; 8/15 khoản thu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt thu từ khu vực dân doanh đạt mức tăng trưởng thu cao nhất, tăng 37,5%; 63/63 địa phương thu đạt và vượt so với dự toán pháp lệnh và tăng so với cùng kỳ…

Năm 2011, ngành thuế tập trung phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt mức ít nhất 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2011 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 451.300 tỷ đồng, trong đó, thu từ dầu thô là 69.300 tỷ đồng; thu nội địa là 382 nghìn tỷ đồng.

Theo Nhandan