Thứ sáu,  20/05/2022

Thông báo đấu giá than xuất khẩu

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) tổ chức cuộc đấu giá than xuất khẩu No.01-2011/VINACOMIN đi các thị trường.Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 8-1-2011Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng VINACOMIN 226 phố Lê Duẩn, Hà NộiKính mời các thương nhân nước ngoài kinh doanh than có nhu cầu tham gia đấu giá than Việt Nam xuất khẩu đi các thị trường nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá tại website của VINACOMIN: http://www.vinacomin.vnTrân trọng cảm ơn.ANNOUNCEMENT OF AUCTION OF VIETNAMESE ANTHRACITE FOR EXPORTThe Vietnam National Coal And Mineral Industries Holding Corporation Limited (VINACOMIN) has the honour to announce that Auction No.01-2011/VINACOMIN of Vietnamese anthracite for export will be held as follows: Time and Date of Auction Opening: 2.00 p.m., January 8, 2011Location of Auction Opening: VINACOMIN Head Office 226 Le Duan Road, Hanoi, VietnamThose foreign entities dealing in coal and having interest in participating in the Auction are kindly advised to obtain the Auction Invitation Dossier via the VINACOMIN's...

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) tổ chức cuộc đấu giá than xuất khẩu No.01-2011/VINACOMIN đi các thị trường.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 8-1-2011

Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng VINACOMIN 226 phố Lê Duẩn, Hà Nội

Kính mời các thương nhân nước ngoài kinh doanh than có nhu cầu tham gia đấu giá than Việt Nam xuất khẩu đi các thị trường nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá tại website của VINACOMIN: tle=”http://www.vinacomin.vn”>http://www.vinacomin.vn

Trân trọng cảm ơn.

ANNOUNCEMENT OF AUCTION OF VIETNAMESE ANTHRACITE FOR EXPORT

The Vietnam National Coal And Mineral Industries Holding Corporation Limited (VINACOMIN) has the honour to announce that Auction No.01-2011/VINACOMIN of Vietnamese anthracite for export will be held as follows:

Time and Date of Auction Opening: 2.00 p.m., January 8, 2011

Location of Auction Opening: VINACOMIN Head Office 226 Le Duan Road, Hanoi, Vietnam

Those foreign entities dealing in coal and having interest in participating in the Auction are kindly advised to obtain the Auction Invitation Dossier via the VINACOMIN&#39s website:

tle=”http://www.vinacomin.vn”>http://www.vinacomin.vn

Theo Nhandan