Thứ tư,  01/12/2021

Hoàn thành trước kế hoạch dự án Thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng – Ðồi Mồi

Chiều 30-12, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và mừng công về đích trước kế hoạch dự án "Thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng - Đồi Mồi".Đây là dự án trọng điểm được Tập đoàn giao cho Tổng công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ làm đại diện chủ đầu tư và Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt - Xô làm tổng thầu theo phương thức 'chìa khóa trao tay'. Dự án có tổng mức đầu tư 149,6 triệu USD đã hoàn thành và đưa vào thu gom khí trước kế hoạch gần sáu tháng, thu lợi 34 triệu USD. Đây là công trình chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.Mục tiêu của dự án là thu gom, tận thu lượng khí đồng hành tại mỏ Rồng và Đồi Mồi đưa vào bờ cung cấp cho ngành sản xuất khí, điện, đạm thông qua giàn nén khí trung tâm tại mỏ Bạch Hổ, công suất thu gom tối đa 0,9 triệu m3 khí/ngày (khoảng 328 triệu m3...

Chiều 30-12, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và mừng công về đích trước kế hoạch dự án “Thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng – Đồi Mồi”.

Đây là dự án trọng điểm được Tập đoàn giao cho Tổng công ty Khí Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khí Đông Nam Bộ làm đại diện chủ đầu tư và Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt – Xô làm tổng thầu theo phương thức &#39chìa khóa trao tay&#39. Dự án có tổng mức đầu tư 149,6 triệu USD đã hoàn thành và đưa vào thu gom khí trước kế hoạch gần sáu tháng, thu lợi 34 triệu USD. Đây là công trình chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Mục tiêu của dự án là thu gom, tận thu lượng khí đồng hành tại mỏ Rồng và Đồi Mồi đưa vào bờ cung cấp cho ngành sản xuất khí, điện, đạm thông qua giàn nén khí trung tâm tại mỏ Bạch Hổ, công suất thu gom tối đa 0,9 triệu m3 khí/ngày (khoảng 328 triệu m3 khí/năm).

Theo Nhandan