Thứ ba,  07/12/2021

Năm 2011 tập trung nâng cao chất lượng các dự án FDI

Tại cuộc họp báo về đầu tư nước ngoài năm 2010 và dự báo năm 2011, sáng 30-12, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, năm 2011, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ không chạy theo số lượng mà tập trung vào nâng cao chất lượng các dự án FDI.Việc thu hút FDI sẽ theo hướng chọn lọc hơn với trọng tâm là thu hút các dự án cơ sở hạ tầng; dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh; các dự án sản xuất hàng xuất khẩu; các dự án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; các dự án có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Năm 2011, dự báo vốn FDI đăng ký đạt khoảng 20 tỷ USD, vốn FDI thực hiện có thể đạt 11 - 11,5 tỷ USD, trong đó vốn của phía nước ngoài khoảng 8 - 8,5 tỷ USD.Trong năm 2011, công tác thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đầu tư...

Tại cuộc họp báo về đầu tư nước ngoài năm 2010 và dự báo năm 2011, sáng 30-12, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, năm 2011, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ không chạy theo số lượng mà tập trung vào nâng cao chất lượng các dự án FDI.

Việc thu hút FDI sẽ theo hướng chọn lọc hơn với trọng tâm là thu hút các dự án cơ sở hạ tầng; dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có khả năng tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh; các dự án sản xuất hàng xuất khẩu; các dự án phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; các dự án có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Năm 2011, dự báo vốn FDI đăng ký đạt khoảng 20 tỷ USD, vốn FDI thực hiện có thể đạt 11 – 11,5 tỷ USD, trong đó vốn của phía nước ngoài khoảng 8 – 8,5 tỷ USD.

Trong năm 2011, công tác thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư cũng như công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động đầu tư nước ngoài cũng sẽ được tăng cường. Những dự án đầu tư chậm triển khai sẽ được phân loại để có biện pháp xử lý phù hợp…

Theo Nhandan