Thứ ba,  17/05/2022

Nạo vét, duy tu luồng vào cảng Cửa Lò

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9223/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam sớm triển khai việc nạo vét, duy tu luồng vào cảng Cửa Lò bảo đảm không gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh khai thác cảng của doanh nghiệp.Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí trong năm 2011 để Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện dự án nạo vét, nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000 DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò.Phó Thủ tướng cũng cho phép UBND tỉnh Nghệ An sử dụng các khoản phí được hỗ trợ tại Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 19-10-2010 và Quyết định số 1917/QĐ-TTg ngày 19-10-2010 để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hậu quả do mưa lũ năm...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9223/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam sớm triển khai việc nạo vét, duy tu luồng vào cảng Cửa Lò bảo đảm không gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh khai thác cảng của doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ kinh phí trong năm 2011 để Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện dự án nạo vét, nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000 DWT đầy tải vào cảng Cửa Lò.

Phó Thủ tướng cũng cho phép UBND tỉnh Nghệ An sử dụng các khoản phí được hỗ trợ tại Quyết định số 1913/QĐ-TTg ngày 19-10-2010 và Quyết định số 1917/QĐ-TTg ngày 19-10-2010 để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hậu quả do mưa lũ năm 2010.

Theo Nhandan