Thứ ba,  07/12/2021

Công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2010

Ngày 31-12-2010, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2010. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 ước tính tăng 6,78% so với năm 2009, trong đó quý I tăng 5,84%; quý II tăng 6,44%; quý III tăng 7,18% và quý IV tăng 7,34%.Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 6,31% của năm 2008 và cao hơn hẳn mức 5,32% của năm 2009 và vượt mục tiêu đề ra 6,5%. Trong 6,78% tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,47 điểm phần trăm; công nghiệp, xây dựng tăng 7,7%, đóng góp 3,20 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 7,52%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm.Theo Tổng Cục trưởng Thống kê Đỗ Thức, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, trong nước thì thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, GDP tăng 6,78% là một thành công lớn của nước ta và Việt Nam được đánh giá là một trong những nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi nhanh sau khủng...

Ngày 31-12-2010, Tổng cục Thống kê tổ chức công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2010. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 ước tính tăng 6,78% so với năm 2009, trong đó quý I tăng 5,84%; quý II tăng 6,44%; quý III tăng 7,18% và quý IV tăng 7,34%.

Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 6,31% của năm 2008 và cao hơn hẳn mức 5,32% của năm 2009 và vượt mục tiêu đề ra 6,5%. Trong 6,78% tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, đóng góp 0,47 điểm phần trăm; công nghiệp, xây dựng tăng 7,7%, đóng góp 3,20 điểm phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 7,52%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm.

Theo Tổng Cục trưởng Thống kê Đỗ Thức, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn, trong nước thì thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, GDP tăng 6,78% là một thành công lớn của nước ta và Việt Nam được đánh giá là một trong những nước sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và phục hồi nhanh sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tất cả các ngành,lĩnh vực đều tăng trưởng khá, thậm chí có ngành đạt được mức tăng trưởng của giai đoạn trước khủng hoảng như điện, nước, xây dựng… Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ổn định. Một số sản phẩm công nghiệp quan trọng có tốc độ tăng cao hơn mức tăng chung là khí hóa lỏng tăng 62,4%; sơn hóa học tăng 34,7%; sữa bột tăng 22%; giày thể thao tăng 20,7%… Xuất khẩu hàng hóa đạt kim ngạch cao, từ đó hạn chế được tỷ lệ nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán. Nhập siêu hàng hóa năm 2010 ước tính 12,4 tỷ USD, bằng 17,3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, giảm 5,2 điểm phần trăm so với năm 2009. Nếu loại trừ vàng, kim loại quý và sản phẩm thì nhập siêu hàng hóa năm nay ước tính 14,2 tỷ USD, tương đương 20,7% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Theo Nhandan