Thứ tư,  01/12/2021

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2010 so Với năm 2009

Tổng sản phẩm trong nước (GDP): tăng 6,78%Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: tăng 4,7%Giá trị sản xuất công nghiệp: tăng 14%Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: tăng 24,5%Kim ngạch xuất khẩu: tăng 25,5%Kim ngạch nhập khẩu: tăng 20,1%; nhập siêu bằng 17,3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, giảm 5,2 điểm phần trămChỉ số giá tiêu dùng tháng 12-2010: tăng 11,75% so với tháng 12-2009Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: bằng 41,9% GDPTỷ lệ hộ nghèo còn 10,6%Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là...

Tổng sản phẩm trong nước (GDP): tăng 6,78%

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: tăng 4,7%

Giá trị sản xuất công nghiệp: tăng 14%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: tăng 24,5%

Kim ngạch xuất khẩu: tăng 25,5%

Kim ngạch nhập khẩu: tăng 20,1%; nhập siêu bằng 17,3% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, giảm 5,2 điểm phần trăm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12-2010: tăng 11,75% so với tháng 12-2009

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: bằng 41,9% GDP

Tỷ lệ hộ nghèo còn 10,6%

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,88%

Theo Nhandan