Thứ sáu,  20/05/2022

Gần 50 nghìn tỷ đồng đầu tư hệ thống sản xuất và phân phối phân bón

Theo Bộ Công thương, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống sản xuất và phân phối phân bón trong giai đoạn 2011-2015 là gần 50 nghìn tỷ đồng.Trong quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất phân bón, nguồn vốn tập trung đầu tư mở rộng sản xuất và sử dụng phân u-rê có chứa chất ổn định ni-tơ để giảm thất thoát đạm trong quá trình sử dụng; mở rộng sản xuất nhóm phân bón hữu cơ với quy mô khoảng 500 nghìn tấn/năm. Đối với hệ thống phân phối phân bón, sẽ bố trí đầu tư khoảng 660 tỷ đồng hình thành 14 trung tâm phân phối vùng và có thể mở rộng thêm tám trung tâm phân phối giai đoạn 2016-2020. Mỗi trung tâm phân phối có thể cung ứng khoảng 300-350 nghìn tấn phân bón các...

Theo Bộ Công thương, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống sản xuất và phân phối phân bón trong giai đoạn 2011-2015 là gần 50 nghìn tỷ đồng.
Trong quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất phân bón, nguồn vốn tập trung đầu tư mở rộng sản xuất và sử dụng phân u-rê có chứa chất ổn định ni-tơ để giảm thất thoát đạm trong quá trình sử dụng; mở rộng sản xuất nhóm phân bón hữu cơ với quy mô khoảng 500 nghìn tấn/năm. Đối với hệ thống phân phối phân bón, sẽ bố trí đầu tư khoảng 660 tỷ đồng hình thành 14 trung tâm phân phối vùng và có thể mở rộng thêm tám trung tâm phân phối giai đoạn 2016-2020. Mỗi trung tâm phân phối có thể cung ứng khoảng 300-350 nghìn tấn phân bón các loại/năm…
Theo Nhandan