Thứ sáu,  20/05/2022

Bình ổn giá thép và sữa

Ngày 31-12-2010, Bộ Tài chính và Cục Quản lý giá có công văn gửi Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Thép Vinakyoei; sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công ty sữa đăng ký giá tại Bộ Tài chính. Để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát và kiềm chế lạm phát ngay từ đầu năm 2011, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Thép Vinakyoei phấn đấu tiết kiệm chi phí, giữ ổn định giá thép, không tăng giá thép như mức đã đăng ký tại Công văn số 174/VNS-TTR ngày 22-12-2010 của Tổng công ty Thép Việt Nam và Phương án giá ngày 23-12-2010 của Công ty Thép Vinakyoei theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 'Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: giữ ổn định giá bán điện, giá bán than cho các hộ sản xuất điện, xi-măng, phân bón, giấy; áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ, thuế để giữ bình ổn giá xăng, dầu; giãn thời gian...

Ngày 31-12-2010, Bộ Tài chính và Cục Quản lý giá có công văn gửi Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Thép Vinakyoei; sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công ty sữa đăng ký giá tại Bộ Tài chính.
Để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát và kiềm chế lạm phát ngay từ đầu năm 2011, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Thép Vinakyoei phấn đấu tiết kiệm chi phí, giữ ổn định giá thép, không tăng giá thép như mức đã đăng ký tại Công văn số 174/VNS-TTR ngày 22-12-2010 của Tổng công ty Thép Việt Nam và Phương án giá ngày 23-12-2010 của Công ty Thép Vinakyoei theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ &#39Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: giữ ổn định giá bán điện, giá bán than cho các hộ sản xuất điện, xi-măng, phân bón, giấy; áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ, thuế để giữ bình ổn giá xăng, dầu; giãn thời gian điều chỉnh các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiên quyết ngừng việc đăng ký tăng giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá có mức tăng giá không hợp lý&#39.
Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các yếu tố hình thành giá khi các doanh nghiệp kinh doanh sữa thuộc danh sách đăng ký giá tại địa phương, kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp không tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết đối với các đại lý, cửa hàng bán lẻ sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Thực hiện bình ổn giá trong dịp Tết Tân Mão, quý I-2011, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.


Theo Nhandan