Thứ sáu,  20/05/2022

Hơn 900 mặt hàng được giảm thuế

Mức giảm chủ yếu cho các mặt hàng này là 2% - 3%.Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2011, có 924 mặt hàng chủ yếu là các sản phẩm nông thủy sản, vật liệu xây dựng, điện tử, điện lạnh… sẽ được cắt giảm thuế nhập khẩu với các mức từ 1% đến 6%. Trong đó, mức giảm chủ yếu là 2% - 3%.Việc cắt giảm thuế các mặt hàng này là theo cam kết khi gia nhập WTO. Qua đó, thị trường nội địa sẽ đa dạng hóa với các mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo điều kiện để người tiêu dùng thêm sự lựa chọn. Tuy nhiên, hướng bất lợi là hàng hóa trong nước phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với hàng nhập...

Mức giảm chủ yếu cho các mặt hàng này là 2% – 3%.

Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2011, có 924 mặt hàng chủ yếu là các sản phẩm nông thủy sản, vật liệu xây dựng, điện tử, điện lạnh… sẽ được cắt giảm thuế nhập khẩu với các mức từ 1% đến 6%. Trong đó, mức giảm chủ yếu là 2% – 3%.
Việc cắt giảm thuế các mặt hàng này là theo cam kết khi gia nhập WTO. Qua đó, thị trường nội địa sẽ đa dạng hóa với các mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo điều kiện để người tiêu dùng thêm sự lựa chọn. Tuy nhiên, hướng bất lợi là hàng hóa trong nước phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với hàng nhập ngoại./.

Theo Pháp luật TPHCM