Thứ tư,  01/12/2021

Kho bạc Nhà nước: Quyết toán ngân sách năm 2010

LSO-Ngày 31/12/2010, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2010 và chuyển sổ kế toán chuẩn bị cho các hoạt động năm 2011. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Thanh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Hải quan...Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việcNăm 2010, do có sự chủ động trong điều hành công tác thu và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu như: Thuế, Hải Quan...Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước với tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.749 tỉ đồng, đạt 141,81% so với dự toán, tăng 38,23% so với năm 2009, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 2.011 tỉ đồng, đạt 151,2% dự toán, tăng 51,29% so với cùng kỳ; thu nội địa được 666 tỉ đồng, đạt 112,85% so với dự toán, tăng 7,83% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn một số khoản thu khác...

LSO-Ngày 31/12/2010, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức khóa sổ, quyết toán ngân sách năm 2010 và chuyển sổ kế toán chuẩn bị cho các hoạt động năm 2011.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Thanh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Hải quan…
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc
Năm 2010, do có sự chủ động trong điều hành công tác thu và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu như: Thuế, Hải Quan…Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước với tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.749 tỉ đồng, đạt 141,81% so với dự toán, tăng 38,23% so với năm 2009, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 2.011 tỉ đồng, đạt 151,2% dự toán, tăng 51,29% so với cùng kỳ; thu nội địa được 666 tỉ đồng, đạt 112,85% so với dự toán, tăng 7,83% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn một số khoản thu khác không nằm trong dự toán cũng đạt 73 tỉ đồng, tăng 71,64% so với năm 2009.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình tặng hoa cho cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước tỉnh
Phát biểu tại buổi quyết toán, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tích mà Kho bạc Nhà nước tỉnh đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng mong rằng, năm 2011, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục phát huy những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện mục tiêu “duy trì ổn định, hiện địa hóa công nghệ” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hoàng Huy