Thứ hai,  02/10/2023

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông, thuỷ lợi, cơ sở dữ liệu đất đai

– Ngày 4/8, Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh họp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện các thành viên tổ công tác; các chủ đầu tư và lãnh đạo UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Bình Gia và thành phố Lạng Sơn.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện 11 dự án hạ tầng giao thông, nông nghiệp, cơ sở dữ liệu đất đai do Tổ công tác số 1 theo dõi, đôn đốc. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các dự án này là trên 1.425 tỷ đồng (chiếm 41% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của toàn tỉnh).

Về tiến độ thực hiện và giải ngân, từ đầu năm đến hết 30/7/2023, các chủ đầu tư đã giải ngân được 324,7 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh gần 10% (toàn tỉnh đến hết 30/7/2023, giải ngân đạt 32,4% kế hoạch vốn đầu tư công).

Trong đó có 5/11 dự án có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh và 6/11 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp như: dự án nút giao cao tốc vào khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng đạt 2%; dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Bình Gia giải ngân đạt 0% kế hoạch.

Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư các dự án lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, cơ sở dữ liệu đất đai đã giải trình nguyên nhân kết quả giải ngân chậm do hoàn thiện thủ tục đầu tư chậm; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời đề nghị UBND các huyện sớm đẩy nhanh bàn giao mặt bằng để thực hiện xây lắp các dự án nhằm tạo khối lượng để giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch được giao.

Đại diện các thành viên Tổ công tác số 1 đề nghị các chủ đầu tư, UBND các huyện bên cạnh việc khẩn trương triển khai thi công, giải ngân vốn đầu tư, quản lý chất lượng công trình thì cần giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, hoàn thiện thủ tục hoàn ứng theo quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với 6 dự án có kết quả giải ngân cao hơn bình quân chung toàn tỉnh nhưng vẫn chậm so với chỉ đạo điều hành của tỉnh, các chủ đầu tư phải rà soát lại kế hoạch triển khai dự án, đề ra các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh thi công, giải ngân vốn đầu tư hoàn thành 100% theo kế hoạch giao đến cuối năm.

Về 5 dự án có kết quả giải ngân thấp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng theo hình thức đối tác công tư, Sở Giao thông – Vận tải hoàn thành thẩm định xong thiết kế cơ sở trong tháng 8/2023; UBND huyện Cao Lộc và Lộc Bình hoàn thành và ban giao mặt bằng dứt điểm tuyến chính dự án quốc lộ 4B đoạn km 3+700 đến km 18 trong tháng 8/2023 để chủ đầu tư đẩy nhanh thi công hoàn thành đồng bộ nền đường toàn tuyến trong năm 2023; dự án hợp phần 3 cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án cơ sở hạ tầng phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – tiểu dự án Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 9 để khởi công xây dựng công trình trong tháng 10/2023; dự án nút giao cao tốc với khu công nghiệp VSIP, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án và bảo trì hạ tầng giao thông phối hợp với huyện Hữu Lũng tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công trước ngày 15/8/2023; dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, chủ đầu tư là Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại khối lượng thực hiện giải ngân trong tháng 8/2023.

Các chủ đầu tư, UBND các huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thực hiện hoàn ứng đối với các khoản đã giải ngân tạm ứng, nhất là khoản tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công các công trình khu tái định cư để tạo quỹ đất ở mới cho các hộ bị ảnh hưởng. Các thành viên tổ công tác phối hợp với các chủ đầu tư tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác thi công, giải ngân nguồn vốn và quản lý chất lượng công trình theo quy định.

TRANG NINH