Thứ tư,  01/12/2021

Năm 2011, dự kiến vốn đầu tư ra nước ngoài đạt khoảng 1,5 đến 2 tỷ USD

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2010, Việt Nam có 107 dự án đầu tư tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,926 tỷ USD. Ngoài ra, còn có chín dự án đầu tư điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 87,1 triệu USD.Như vậy, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài năm 2010 (bao gồm cả đăng ký và cấp mới đạt khoảng ba tỷ USD).Năm 2010, tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư ra nước ngoài đạt khoảng 900 triệu USD, trong đó, lĩnh vực khai khoáng đạt hơn 700 triệu USD; lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản (bao gồm cả cây công nghiệp) đạt 70 triệu USD; lĩnh vực phân phối, bán buôn, bán lẻ đạt 53 triệu USD; lĩnh vực bưu chính - viễn thông đạt 33 triệu USD; lĩnh vực sản xuất điện đạt 25 triệu USD...Cục Đầu tư nước ngoài dự báo năm 2011, hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ tiếp tục sôi động, vốn đầu tư ra nước ngoài năm 2011 đạt khoảng...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2010, Việt Nam có 107 dự án đầu tư tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2,926 tỷ USD. Ngoài ra, còn có chín dự án đầu tư điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 87,1 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài năm 2010 (bao gồm cả đăng ký và cấp mới đạt khoảng ba tỷ USD).

Năm 2010, tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư ra nước ngoài đạt khoảng 900 triệu USD, trong đó, lĩnh vực khai khoáng đạt hơn 700 triệu USD; lĩnh vực nông, lâm, thủy hải sản (bao gồm cả cây công nghiệp) đạt 70 triệu USD; lĩnh vực phân phối, bán buôn, bán lẻ đạt 53 triệu USD; lĩnh vực bưu chính – viễn thông đạt 33 triệu USD; lĩnh vực sản xuất điện đạt 25 triệu USD…

Cục Đầu tư nước ngoài dự báo năm 2011, hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ tiếp tục sôi động, vốn đầu tư ra nước ngoài năm 2011 đạt khoảng 1,5 đến 2 tỷ USD, vốn thực hiện đạt khoảng 700 đến 900 triệu USD.

Theo Nhandan