Thứ tư,  01/12/2021

Lạng Sơn với việc thực hiện các chính sách dân tộc

LSO-Trong những năm qua, công tác dân tộc luôn nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh và được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện trong chức năng nhiệm vụ của mình. Kết thúc năm 2010, theo đánh giá của UBND tỉnh, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, có những chuyển biến tích cực hơn so với năm trước.Sắc màu thổ cẩm trang phục người Dao Công Sơn trong lễ hội xuân ở huyện Cao Lộc - Ảnh: Thanh SơnGhi nhận hiệu quả chương trình 135 giai đoạn IIChương trình 135 giai đoạn II (CT135 GĐII) được tỉnh ta xác định là danh mục chương trình dự án trọng điểm cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trong năm 2010. Theo đó, tổng vốn kế hoạch giao năm 2010 và vốn dư năm 2009 của chương trình chuyển sang là 120.095 triệu đồng. Tính đến hết tháng 10/2010, CT135 GĐII đã cấp phát thanh toán vốn được 47.120 triệu đồng, đạt 39,2% kế hoạch, ước thực hiện cả năm 2010 hoàn...

LSO-Trong những năm qua, công tác dân tộc luôn nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh và được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện trong chức năng nhiệm vụ của mình. Kết thúc năm 2010, theo đánh giá của UBND tỉnh, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, có những chuyển biến tích cực hơn so với năm trước.
Sắc màu thổ cẩm trang phục người Dao Công Sơn trong lễ hội xuân ở huyện Cao Lộc – Ảnh: Thanh Sơn
Ghi nhận hiệu quả chương trình 135 giai đoạn II
Chương trình 135 giai đoạn II (CT135 GĐII) được tỉnh ta xác định là danh mục chương trình dự án trọng điểm cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trong năm 2010. Theo đó, tổng vốn kế hoạch giao năm 2010 và vốn dư năm 2009 của chương trình chuyển sang là 120.095 triệu đồng. Tính đến hết tháng 10/2010, CT135 GĐII đã cấp phát thanh toán vốn được 47.120 triệu đồng, đạt 39,2% kế hoạch, ước thực hiện cả năm 2010 hoàn thành 100% kế hoạch.
Trong đó dự án xây dựng kết cấu hạ tầng có 181 công trình, bao gồm 65 công trình thanh toán vốn và chuyển tiếp, 116 công trình khởi công xây dựng mới. Đến nay dự án đã cấp phát thanh toán vốn được 25.205 triệu đồng/78.514 triệu đồng, đạt 32,1%, hiện đã hoàn thành nghiệm thu 39 công trình, 64 công trình đang thi công, còn 13 công trình đang lập các thủ tục đầu tư. Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đến nay đã thực hiện thanh toán vốn được 16.825 triệu đồng/22.312 triệu đồng, đạt 75,4% kế hoạch, trong đó có 82/96 xã đặc biệt khó khăn được giao làm chủ đầu tư, chiếm tỷ lệ 85,4% xã có thực hiện CT135. Kết quả, dự án đã hỗ trợ được 9.034 hộ nghèo giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả để phát triển sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp các hộ vươn lên thoát nghèo.
Cùng với đó, các dự án như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xã, thôn và cộng đồng; hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật; công tác duy tu bảo dưỡng… đều được Ban chỉ đạo CT135 các cấp nỗ lực thực hiện và đạt hiệu quả nhất định, ước thực hiện hết năm 2010 đạt 100%.
Như vậy có thể nói rằng, CT135 GĐII đã đem đến hiệu quả thiết thực cho bà con các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, năm nay là năm cuối cùng thực hiện chương trình, dù đã qua 5 năm thực hiện song đối với các xã đặc biệt khó khăn vẫn còn rất nhiều lĩnh vực cần tiếp tục được quan tâm đầu tư. Có như vậy mới mong các xã đặc biệt khó khăn có đủ cơ sở hạ tầng đảm bảo cho phát triển kinh tế – xã hội, bà con nhân dân biết làm ăn, từng bước xóa đói giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.
Đồng bào Dao thôn Nà Xỏm, xã Lợi Bác (Lộc Bình) đầu tư chăn nuôi lợn phát triển kinh tế gia đình
Lồng ghép thực hiện các chính sách dân tộc
Bên cạnh chương trình dự án trọng điểm là CT135 GĐII, tỉnh ta còn quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc khác như CT120, đề án chuyển đổi cây trồng thay thế cây thuốc phiện; thực hiện các Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ chính sách trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; Quyết định 1592/2009/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở và nước sạch sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chính sách cử tuyển trong giáo dục, chính sách trợ cấp tiền thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng cao… Đối với việc thực hiện các quyết định, đề án, chính sách trên, 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần nối gần khoảng cách để người nghèo được tiếp cận với các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục. Đồng thời được hỗ trợ tư liệu sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Ngoài việc thực hiện các chính sách trên, tỉnh ta còn quan tâm nắm bắt các vấn đề về đời sống của nhân dân, triển khai kịp thời các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của thiên tai, hỗ trợ Tết Nguyên đán, chỉ đạo kịp thời hỗ trợ cứu đói giáp hạt… không để xảy ra tình trạng có hộ đồng bào bị đói. Theo số liệu thống kê, năm 2010, từ nguồn ngân sách địa phương, tỉnh ta đã tổ chức cứu trợ đột xuất cho 1.784 hộ với 7.171 nhân khẩu; thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp khó khăn cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo trong dịp Tết… theo đó động viên người nghèo thêm vững tin hơn vào chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh Lạng Sơn.
Lời kết

Việc thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của tỉnh ta trong những năm qua đã góp phần vào việc ổn định kinh tế – xã hội, chính trị trên địa bàn. Đặc biệt, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thanh Huyền